Tin văn bản mới

Bệnh viện phải chịu trách nhiệm nếu để người bệnh ra khỏi khu vực cách ly

Hôm nay - Tin văn bản mới

Đó là nội dung tại Công văn 159/KCB-NV về việc chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh. Xem thêm

C

Công văn 159/KCB-NV chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm Covid-19

Công văn 159/KCB-NV của Cục Quản lý khám, chữa bệnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý người bệnh nghi ngờ và người nhiễm Covid-19 tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Ban hành: 15/02/2020
Hiệu lực: 15/02/2020
N

Nghị quyết 11/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2020

Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020

Ban hành: 14/02/2020
Hiệu lực: 14/02/2020
N

Nghị định 19/2020/NĐ-CP kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định này quy định về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật người có thẩm quyền, trách nhiệm trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ban hành: 12/02/2020
Hiệu lực: 31/03/2020
N

Nghị định 18/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Ban hành: 11/02/2020
Hiệu lực: 01/04/2020
T

Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT về định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp lĩnh vực GDĐT

Thông tư 03/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Ban hành: 10/02/2020
Hiệu lực: 27/03/2020
L

Luật chăn nuôi 2018, số 32/2018/QH14

Luật Chăn nuôi do Quốc hội ban hành số 32/2018/QH14.

Ban hành: 19/11/2018
Hiệu lực: 30/11/-0001
L

Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 số 34/2018/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học, số 34/2018/QH14.

Ban hành: 19/11/2018
Hiệu lực: 01/07/2019
L

Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có liên quan đến quy hoạch số 28/2018/QH14 Quốc hội ban hành

Luật 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch.

Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
L

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi năm 2018 số 26/2018/QH14 Quốc hội ban hành

Luật 26/2018/QH14 sửa đổi bổ dung một số điều của luật thể dục, thể thao.

Ban hành: 14/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
L

Luật đo đạc và bản đồ 2018 số 27/2018/QH14

Luật này quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản; hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành; chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ; công trình hạ tầng đo đạc; thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ...

Ban hành: 14/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
N

Nghị quyết 11/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2020

Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020

Ban hành: 14/02/2020
Hiệu lực: 14/02/2020
N

Nghị quyết 139/NQ-CP về chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 2018

Nghị quyết 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 09/11/2018
N

Nghị quyết 140/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018

Nghị quyết 140/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018 do Chính phủ ban hành

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 09/11/2018
N

Nghị quyết 597/NQ-UBTVQH14 lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước

Nghị quyết 597/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 2018

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 09/11/2018
N

Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách Nhà nước 2019

Nghị quyết 70/2018/QH14 do Quốc hội ban hành về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 09/11/2018