Xuất bản Tìm thấy 2 văn bản
N

Nghị định 08/2017/NĐ-CP lĩnh vực báo chí, xuất bản do Chính phủ ban hành

Quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí

Ban hành: 08/02/2017
Hiệu lực: 30/03/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 60/2014/NĐ-CP Chính phủ ban hành do Thủ tướng ký

Nghị định này quy định về hoạt động in bao gồm: Điều kiện hoạt động cơ sở in; chế bản, in, gia công sau in; sao chụp; hợp tác của các cơ sở in để chế bản, in, gia công sau in các sản phẩm in; nhập khẩu thiết bị ngành in....

Ban hành: 19/06/2014
Hiệu lực: 01/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2