Du lịch Tìm thấy 8 văn bản
Q

Quyết định 1039/QĐ-TTg 2018 phê duyệt xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình

Quyết định 1039/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035.

Ban hành: 16/08/2018
Hiệu lực: 16/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 7068/VPCP-QHQT tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN

Công văn 7068/VPCP-QHQT do Văn phòng Chính phủ ban hành về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập ASEAN.

Ban hành: 25/07/2018
Hiệu lực: 25/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 92/QĐ-TCDL ban hành ngày 12/03/2018 của Tổng cục Du lịch

Quyết định 92/QĐ-TCDL năm 2018 quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch do Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch ban hành

Ban hành: 12/03/2018
Hiệu lực: 12/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 718/QĐ-BVHTTDL ký ngày 02/03/2017 lĩnh vực du lịch

Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Ban hành: 02/03/2017
Hiệu lực: 02/03/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 92/NQ-CP lĩnh vực du lịch do Chính phủ ban hành

Về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển Du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.

Ban hành: 08/12/2014
Hiệu lực: 08/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 158/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính Văn hóa, thể thao, du lịch

Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.

Ban hành: 12/11/2013
Hiệu lực: 01/01/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
T

Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL hướng dẫn Luật Du lịch về lưu trú du lịch

Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch.

Ban hành: 30/12/2008
Hiệu lực: 30/01/2009
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
N

Nghị định 92/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Du lịch

Nghị định 92/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch.

Ban hành: 01/06/2007
Hiệu lực: 14/07/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần