Giáo dục - Đào tạo Tìm thấy 278 văn bản
C

Công văn 5480/BGDĐT-QLCL 2018 về Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019

Công văn 5480/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Ban hành: 04/12/2018
Hiệu lực: 04/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 10605/VPCP-KGVX lĩnh vực Lao động - tiền lương

Công văn 10605/VPCP-KGVX 2018 về việc xây dựng văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ban hành: 01/11/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1436/QĐ-TTg lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

Quyết định 1436/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 29/10/2018

Ban hành: 29/10/2018
Hiệu lực: 29/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi về phụ cấp ưu đãi với giáo viên công lập

Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH. Nội dung sửa đổi về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Ban hành: 25/10/2018
Hiệu lực: 10/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 145/2018/NĐ-CP sửa đổi cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí

Nghị định 145/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021.

Ban hành: 16/10/2018
Hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 46/2017/NĐ-CP về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định 135/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 04/10/2018
Hiệu lực: 20/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1299/QĐ-TTg 2018 về văn hóa ứng xử trong trường học

Quyết định 1299/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025".

Ban hành: 03/10/2018
Hiệu lực: 03/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Giáo dục

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hùng Vương do tỉnh Phú Thọ ban hành ngày 02/10/2018

Ban hành: 02/10/2018
Hiệu lực: 11/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 3963/QĐ-BGDĐT lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục

Quyết định 3963/QĐ-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1240/QĐ-TTg lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục

Quyết định 1240/QĐ-TTg sửa đổi Điều 1 Quyết định 1437/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/09/2018

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 28