Giáo dục - Đào tạo Tìm thấy 252 văn bản
Q

Quyết định 1299/QĐ-TTg 2018 về văn hóa ứng xử trong trường học

Quyết định 1299/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025".

Ban hành: 03/10/2018
Hiệu lực: 03/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1240/QĐ-TTg lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục

Quyết định 1240/QĐ-TTg sửa đổi Điều 1 Quyết định 1437/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 25/09/2018

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT 2018 về sử dụng SGK và STK trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Ban hành: 24/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Giáo dục

Quyết định 27/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 1183/2013/QĐ-UBND và 1678/2013/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 10/2018/TT-BNV lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục

Thông tư 10/2018/TT-BNV quy định về mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành ngày 13/09/2018

Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
K

Kế hoạch 164/KH-UBND lĩnh vực Giáo dục, Thủ tục Tố tụng

Kế hoạch 164/KH-UBND kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 ban hành ngày 11/09/2018

Ban hành: 11/09/2018
Hiệu lực: 11/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
C

Chỉ thị 12/CT-UBND lĩnh vực Giáo dục

Chỉ thị 12/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 do tỉnh Lào Cai ban hành ngày 11/09/2018

Ban hành: 11/09/2018
Hiệu lực: 11/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 10/CT-UBND lĩnh vực Giáo dục

Chỉ thị 10/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 do tỉnh Quảng Bình ban hành ngày 10/09/2018

Ban hành: 10/09/2018
Hiệu lực: 10/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục

Quyết định 49/2018/QĐ-UBND sửa đổi Điều 4 Quyết định 47/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019 ban hành ngày 07/09/2018

Ban hành: 07/09/2018
Hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 3350/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục

Quyết định 3350/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh hệ thống văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 06/09/2018

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: 06/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 26