Giáo dục - Đào tạo Tìm thấy 345 văn bản
N

Nghị định 116/2020/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

Ban hành: 25/09/2020
Hiệu lực: 15/11/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Ban hành: 15/09/2020
Hiệu lực: 01/11/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non

Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non

Ban hành: 08/09/2020
Hiệu lực: 01/11/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học

Văn bản này quy định về đánh giá học sinh tiểu học bao gồm: tổ chức đánh giá; sử dụng kết quả đánh giá; tổ chức thực hiện, áp dụng đối với trường tiểu học; trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục tiểu học.

Ban hành: 04/09/2020
Hiệu lực: 20/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 26/08/2020
Hiệu lực: 11/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
H

Hướng dẫn liên ngành 2686/HDLN:GDĐT-YT Hà Nội về việc phòng, chống dịch COVID-19 năm học 2020 - 2021

Hướng dẫn liên ngành 2686/HDLN:GDĐT-YT của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch COVID-19 năm học 2020 - 2021

Ban hành: 25/08/2020
Hiệu lực: 25/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo

Ban hành: 25/08/2020
Hiệu lực: 10/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 3216/BGDĐT-VP triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021

Công văn 3216/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai một số hoạt động đầu năm học 2020-2021

Ban hành: 24/08/2020
Hiệu lực: 24/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 2654/SGDĐT-CTTT của Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công văn 2654/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 19/08/2020
Hiệu lực: 19/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 2908/BGDĐT-GDTC bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Công văn 2908/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020

Ban hành: 04/08/2020
Hiệu lực: 04/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 35