Pháp luật quốc tế Tìm thấy 2 văn bản
T

Thông tư liên tịch 02/2013/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BNG ban hành ngày 16/08/2013

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ban hành: 16/08/2013
Hiệu lực: 01/11/2013
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC ban hành ngày 22/02/2013

Hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù ban hành ngày 22/02/2013.

Ban hành: 22/02/2013
Hiệu lực: 15/04/2013
Trạng thái: Còn hiệu lực