Văn bản khác Tìm thấy 12 văn bản
V

Văn bản khác 750/CTr-BGDĐT-TWDTN lĩnh vực Giáo dục

Chương trình phối hợp 750/CTr-BGDĐT-TWDTN giữa ngành Giáo dục với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp ban hành ngày 30/08/2018

Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
K

Kế hoạch 518/KH-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Kế hoạch 518/KH-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2018 ban hành ngày 17/08/2018

Ban hành: 17/08/2018
Hiệu lực: 17/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
K

Kế hoạch 184/KH-UBND lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Kế hoạch 184/KH-UBND năm 2018 lĩnh vực Giao thông - Vận tải về phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025 ban hành ngày 16/08/2018

Ban hành: 16/08/2018
Hiệu lực: 16/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
K

Kế hoạch 1175/KH-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Kế hoạch 1175/KH-UBND năm 2018 lĩnh vực Bộ máy hành chính thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do tỉnh Quảng Bình ban hành ngày 17/07/2018

Ban hành: 17/07/2018
Hiệu lực: 17/07/2018
Trạng thái: Chưa xác định
K

Kế hoạch 57/KH-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2018 thực hiện Dự án "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Thái Bình ban hành ngày 13/07/2018

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: 13/07/2018
Trạng thái: Chưa xác định
K

Kế hoạch 123/KH-UBND Uy ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Kế hoạch 123/KH-UBND năm 2018 lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp, Luật Thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ban hành: 21/05/2018
Hiệu lực: 21/05/2018
Trạng thái: Chưa xác định
K

Kế hoạch 72/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2018 lĩnh vực Văn hóa - Xã hội về việc phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại 04 huyện: Bình Sơn, Lý Sơn, Nghĩa Hành, Ba Tơ tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020

Ban hành: 16/05/2018
Hiệu lực: 16/05/2018
Trạng thái: Chưa xác định
V

Văn bản khác 1883/CTr-BLĐTBXH-BYT lĩnh vực Thể thao - Y tế

Chương trình phối hợp 1883/CTr-BLĐTBXH-BYT năm 2018 giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới, giai đoạn 2018-2021

Ban hành: 16/05/2018
Hiệu lực: 16/05/2018
Trạng thái: Chưa xác định
V

Văn bản khác 71/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Kế hoạch 71/KH-UBND năm 2018 lĩnh vực Bộ máy hành chính về việc triển khai thi hành Luật Thủy sản do tỉnh Quảng Ngãi ban hành ngày 15/05/2018

Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: 15/05/2018
Trạng thái: Chưa xác định
V

Văn bản khác 59/KH-UBND lĩnh vực Trách nhiệm hình sự

Kế hoạch 59/KH-UBND năm 2018 lĩnh vực Trách nhiệm hình sự về việc thực hiện Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngày ban hành 16/04/2018

Ban hành: 16/04/2018
Hiệu lực: 16/04/2018
Trạng thái: Chưa xác định
1 2 3 4 5 ... 12