Dự thảo Tìm thấy 4 văn bản
D

Dự thảo Luật an ninh mạng trình Quốc hội thông qua ngày 12/06/2018

Sáng ngày 12/06/2018, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ tán thành là 86,86% và Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019

Ban hành: 12/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa xác định
D

Dự thảo Luật an ninh mạng lĩnh vực Quốc phòng & An ninh

Dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, tháng 5/2018, đề cập đến quy định buộc các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tại Việt Nam, phải đặt máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng ở Việt Nam.

Ban hành: 06/06/2017
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Chưa xác định
D

Dự thảo Nghị định quy định về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia 2017

Quy định về nguyên tắc, nội dung, biện pháp, căn cứ, thẩm quyền, trách nhiệm bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia; quản lý nhà nước và trách nhiệm của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia.

Ban hành: 05/04/2017
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Chưa xác định
D

Dự thảo luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Một trong những nội dung nổi bật là đề cập đến thời hạn hoạt động dự án và thời gian cho thuê đất tối đa không quá 99 năm đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Ban hành: 20/02/2017
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Chưa xác định
1 2 3 4