Bộ Tư pháp Tìm thấy 82 văn bản
T

Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành năm 2018

Ban hành: 27/11/2018
Hiệu lực: 12/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 13/2018/TT-BTP lĩnh vực Dịch vụ pháp lý

Thông tư 13/2018/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý ban hành ngày 26/09/2018

Ban hành: 26/09/2018
Hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 2338/QĐ-BTP lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 2338/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp ban hành ngày 06/09/2018

Ban hành: 06/09/2018
Hiệu lực: 06/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2244/QĐ-BTP lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 2244/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp ban hành ngày 24/08/2018

Ban hành: 24/08/2018
Hiệu lực: 24/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2076/QĐ-BTP lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Quyết định 2076/QĐ-BTP về Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 của Bộ Tư pháp ban hành ngày 30/07/2018

Ban hành: 30/07/2018
Hiệu lực: 30/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 11/2018/TT-BTP lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thủ tục Tố tụng

Thông tư 11/2018/TT-BTP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước ban hành ngày 30/07/2018

Ban hành: 30/07/2018
Hiệu lực: 14/09/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 2057/QĐ-BTP lĩnh vực Thủ tục Tố tụng

Quyết định 2057/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 31-NQ/BCSĐ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thi hành án dân sự, thi hành án hành chính giai đoạn 2018-2021 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ngày 26/07/2018

Ban hành: 26/07/2018
Hiệu lực: 26/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1822/QĐ-BTP lĩnh vực Tài chính nhà nước

Quyết định 1822/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Bộ Tư pháp ban hành ngày 17/07/2018

Ban hành: 17/07/2018
Hiệu lực: 17/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1821/QĐ-BTP lĩnh vực Tài chính nhà nước

Quyết định 1821/QĐ-BTP năm 2018 lĩnh vực Tài chính nhà nước về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Tư pháp ban hành ngày 17/07/2018

Ban hành: 17/07/2018
Hiệu lực: 17/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1540/QĐ-BTP lĩnh vực Bộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý

Quyết định 1540/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính mới và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp ban hành ngày 06/07/2018

Ban hành: 06/07/2018
Hiệu lực: 06/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 9