HĐND thành phố Hà Nội Tìm thấy 130 văn bản
N

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND Hà Nội ban hành 2018

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục - phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019.

Ban hành: 05/07/2018
Hiệu lực: 05/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND Hà Nội 2018

Quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành: 05/07/2018
Hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội

Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội

Về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 20/2016/nq-hđnd ngày 06 tháng 12 năm 2016 của hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân thành phố

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 08/2017NQ-HĐND ban hành ngày 05/12/2017 của HĐND TP Hà Nội

Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: 20/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 08/2017NQ-HĐND Hội đồng nhân dân TP Hà Nội

Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: 20/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND ban hành ngày 05/12/2017 của HĐND TP Hà Nội

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND của hội đồng nhân dân TP Hà Nội

Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND do HĐND TP Hà Nội ban hành ngày 04/07/2017

Nghị quyết về quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Ban hành: 04/07/2017
Hiệu lực: 14/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội ban hành

Nghị quyết về việc thông qua Đề án "Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 - 2020 tầm nhìn đến năm 2030".

Ban hành: 04/07/2017
Hiệu lực: 15/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 13