HĐND thành phố Hà Nội Tìm thấy 131 văn bản
N

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND Hà Nội ban hành Quy định khu vực không được phép chăn nuôi

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nôi về việc ban hành Quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hà Nôi

Ban hành: 07/07/2020
Hiệu lực: 01/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND Hà Nội ban hành 2018

Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục - phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018-2019.

Ban hành: 05/07/2018
Hiệu lực: 05/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND Hà Nội 2018

Quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành: 05/07/2018
Hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội

Về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội

Về việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 20/2016/nq-hđnd ngày 06 tháng 12 năm 2016 của hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân thành phố

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 08/2017NQ-HĐND ban hành ngày 05/12/2017 của HĐND TP Hà Nội

Nghị quyết về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: 20/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 08/2017NQ-HĐND Hội đồng nhân dân TP Hà Nội

Về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: 20/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND ban hành ngày 05/12/2017 của HĐND TP Hà Nội

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND của hội đồng nhân dân TP Hà Nội

Nghị quyết về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND do HĐND TP Hà Nội ban hành ngày 04/07/2017

Nghị quyết về quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Ban hành: 04/07/2017
Hiệu lực: 14/07/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 14