Thi đua, khen thưởng Tìm thấy 3 văn bản
N

Nghị định 91/2017/NĐ-CP ký ngày 31/07/2017 lĩnh vực thi đua, khen thưởng

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Ban hành: 31/07/2017
Hiệu lực: 01/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 85/2014/NĐ-CP ký ngày 10/09/2014 lĩnh vực thi đua, khen thưởng

Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

Ban hành: 10/09/2014
Hiệu lực: 01/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 65/2014/NĐ-CP lĩnh vực thi đua khen thưởng do Chính phủ ban hành

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Ban hành: 01/07/2014
Hiệu lực: 01/01/1970
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ