Thi đua, khen thưởng Tìm thấy 4 văn bản
T

Thông tư 96/2018/TT-BTC về kinh phí chăm sóc sức khỏe, mừng thọ người cao tuổi

Thông tư 96/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi.

Ban hành: 18/10/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 91/2017/NĐ-CP ký ngày 31/07/2017 lĩnh vực thi đua, khen thưởng

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Ban hành: 31/07/2017
Hiệu lực: 01/10/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 85/2014/NĐ-CP ký ngày 10/09/2014 lĩnh vực thi đua, khen thưởng

Quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

Ban hành: 10/09/2014
Hiệu lực: 01/11/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 65/2014/NĐ-CP lĩnh vực thi đua khen thưởng do Chính phủ ban hành

Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

Ban hành: 01/07/2014
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
1 2 3 4