Thông báo Tìm thấy 219 văn bản
T

Thông báo 435/TB-VPCP về khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung 2018

Thông báo 435/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông ở khu vực miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 21/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 436/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng về xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm

Thông báo 436/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 21/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 433/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng về C/O xăng dầu nhập khẩu 2018

Thông báo 433/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ xử lý vướng mắc về C/O xăng dầu nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 20/11/2018
Hiệu lực: 20/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 2298/TB-BHXH HCM thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Thông báo 2298/TB-BHXH thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành năm 2018

Ban hành: 14/11/2018
Hiệu lực: 14/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 430/TB-VPCP xử lý vướng mắc dự án xây dựng giao thông theo hợp đồng BOT

Thông báo 430/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ về xử lý vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 13/11/2018
Hiệu lực: 13/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 417/TB-VPCP lĩnh vực Xây dựng

Thông báo 417/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về xác định chi phí cơ hội Dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt của Tổng công ty LICOGI do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 31/10/2018

Ban hành: 31/10/2018
Hiệu lực: 31/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 419/TB-VPCP về khu di tích kiến trúc - nghệ thuật Nhà Vương

Thông báo 419/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về nội dung liên quan đến Khu Di tích kiến trúc - nghệ thuật Nhà Vương do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 31/10/2018

Ban hành: 31/10/2018
Hiệu lực: 31/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 5362/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2018

Thông báo 5362/TB-KBNN về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2018 do Kho bạc Nhà nước ban hành ngày 31/10/2018

Ban hành: 31/10/2018
Hiệu lực: 31/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 404/TB-VPCP 2018 kết luận về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao

Thông báo 404/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về mua sắm, thanh toán thuốc chống lao.

Ban hành: 18/10/2018
Hiệu lực: 18/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 396/TB-VPCP lĩnh vực Bộ máy hành chính

Thông báo 396/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 15/10/2018

Ban hành: 15/10/2018
Hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Chưa xác định
1 2 3 4 5 ... 22