Phân biệt Nghệ sĩ nhân dân và Nghệ sĩ ưu tú

23:25 - 18/12/2023 Tin pháp luật
Nghệ sĩ nhân dân và Nghệ sĩ ưu tú là hai danh hiệu quan trọng trong lĩnh vực nghệ thuật tại Việt Nam, được quy định và xét tặng theo các quy định của pháp luật. Để hiểu rõ hơn về hai danh hiệu này, chúng ta sẽ cùng điểm qua đặc điểm định nghĩa, cơ sở pháp lý, thời gian xét tặng, và quy trình xét tặng của Nghệ sĩ nhân dân và Nghệ sĩ ưu tú.

1. Nghệ sĩ nhân dân là gì

 

Nghệ sĩ nhân dân là danh hiệu cao quý được trao tặng cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc và có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Điều này được quy định tại Điều 8 Nghị định 89/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi bởi Nghị định 40/2021/NĐ-CP). Danh hiệu này không chỉ là một vinh dự cá nhân mà còn là sự công nhận của cộng đồng về sự nghiệp nghệ thuật của người được tặng.

 

2. Nghệ sĩ ưu tú là gì

 

Nghệ sĩ ưu tú là một danh hiệu khác trong lĩnh vực nghệ thuật, được xác định theo Điều 9 Nghị định 89/2014/NĐ-CP (sửa đổi Nghị định 40/2021/NĐ-CP). Danh hiệu này được trao tặng cho những nghệ sĩ có thành tích xuất sắc, nổi bật trong sự nghiệp nghệ thuật, góp phần tích cực vào sự phát triển và quảng bá văn hóa nghệ thuật của đất nước.

 

Tài liệu luật
Chia sẻ