Công nghiệp Tìm thấy 11 văn bản
T

Thông tư 25/2018/TT-BCT hướng dẫn về thực hiện giá bán điện

Thông tư 25/2018/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện.

Ban hành: 12/09/2018
Hiệu lực: 26/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 105/2018/NĐ-CP Điều lệ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Nghị định 105/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ban hành: 08/08/2018
Hiệu lực: 08/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 956/QĐ-TTg 2018 lĩnh vực công nghiệp

Quyết định 956/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035.

Ban hành: 02/08/2018
Hiệu lực: 02/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1788/QĐ-BCT của Bộ Công Thương có hiệu lực từ ngày 23/05/2018

Quyết định 1788/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Ban hành: 23/05/2018
Hiệu lực: 23/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 82/2018/NĐ-CP lĩnh vực công nghiệp do Chính phủ ban hành

Nghị định này quy định về quy hoạch, thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp và khu kinh tế.

Ban hành: 22/05/2018
Hiệu lực: 10/07/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 269/QĐ-UBND lĩnh vực Công nghiệp năm 2018

Quyết định 269/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Công nghiệp về phê duyệt chương trình khuyến công năm 2018 do tỉnh Bắc Ninh ban hành do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành ngày 07/03/2018

Ban hành: 07/03/2018
Hiệu lực: 07/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Ban hành: 20/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa xác định
N

Nghị định 105/2017/NĐ-CP ký ngày 14/09/2017 lĩnh vực công nghiệp nhẹ

Nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh rượu, bao gồm: Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Ban hành: 14/09/2017
Hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ do Thủ tướng ký

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Ban hành: 14/09/2017
Hiệu lực: 01/11/2017
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
T

Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện

Thông tư 16/2014/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành quy định về thực hiện giá bán điện.

Ban hành: 29/05/2014
Hiệu lực: 01/06/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2