Công nghiệp Tìm thấy 17 văn bản
N

Nghị định 51/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Nghị định 51/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Ban hành: 21/04/2020
Hiệu lực: 21/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 2587/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn 2587/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 13/04/2020
Hiệu lực: 13/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 01/2019/TT-BCT về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

Thông tư 01/2019/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu.

Ban hành: 09/01/2019
Hiệu lực: 22/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 4244/QĐ-BCT lĩnh vực Công nghiệp

Quyết định 4244/QĐ-BCT về giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc do Bộ Công Thương ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 37/2018/TT-BCT về bãi bỏ nhiều quy định quản lý an toàn khí dầu mỏ hóa lỏng

Thông tư 37/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về quản lý an toàn và kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công thương ban hành ngày 25/10/2018

Ban hành: 25/10/2018
Hiệu lực: 10/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 8563/BCT-TTTN 2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn 8563/BCT-TTTN do Bộ Công Thương ban hành về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Ban hành: 22/10/2018
Hiệu lực: 22/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 25/2018/TT-BCT hướng dẫn về thực hiện giá bán điện

Thông tư 25/2018/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện.

Ban hành: 12/09/2018
Hiệu lực: 26/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 105/2018/NĐ-CP Điều lệ của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Nghị định 105/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Ban hành: 08/08/2018
Hiệu lực: 08/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 956/QĐ-TTg 2018 lĩnh vực công nghiệp

Quyết định 956/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng thiếc, wolfram, antimon đến năm 2025, có xét đến năm 2035.

Ban hành: 02/08/2018
Hiệu lực: 02/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1788/QĐ-BCT của Bộ Công Thương có hiệu lực từ ngày 23/05/2018

Quyết định 1788/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đặt hàng năm 2019 thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Ban hành: 23/05/2018
Hiệu lực: 23/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 17