Đầu tư Tìm thấy 187 văn bản
N

Nghị định 52/2020/NĐ-CP về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

Nghị định 52/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

Ban hành: 27/04/2020
Hiệu lực: 15/06/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Nghị định 25/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Ban hành: 28/02/2020
Hiệu lực: 20/04/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông báo 430/TB-VPCP xử lý vướng mắc dự án xây dựng giao thông theo hợp đồng BOT

Thông báo 430/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ về xử lý vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 13/11/2018
Hiệu lực: 13/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
N

Nghị quyết 597/NQ-UBTVQH14 lĩnh vực Đầu tư, Tài chính nhà nước

Nghị quyết 597/NQ-UBTVQH14 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2018 giữa các bộ, địa phương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 2018

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 09/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 151/2018/NĐ-CP lĩnh vực Đầu tư

Nghị định 151/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 07/11/2018
Hiệu lực: 07/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1489/QĐ-TTg lĩnh vực Tài chính - ngân hàng

Quyết định 1489/QĐ-TTg về phê duyệt Định hướng thu hút, quản lý sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 06/11/2018
Hiệu lực: 06/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 142/2018/NĐ-CP lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Đầu tư

Nghị định 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 09/10/2018

Ban hành: 09/10/2018
Hiệu lực: 09/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 88/2018/TT-BTC lĩnh vực đầu tư

Thông tư 88/2018/TT-BTC về việc quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư do Bộ Tài chính ban hành năm 2018

Ban hành: 28/09/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị

Quyết định 32/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành ngày 28/09/2018

Ban hành: 28/09/2018
Hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 1606/KH-UBND lĩnh vực Đầu tư

Kế hoạch 1606/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động 22-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do tỉnh Quảng Bình ban hành ngày 25/09/2018

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
1 2 3 4 5 ... 187