Thông tư liên tịch Tìm thấy 91 văn bản
T

Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ

Thông tư liên tịch 15/2018/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành năm 2018

Ban hành: 27/11/2018
Hiệu lực: 12/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC lĩnh vực thủ tục tố tụng

Quy định việc phối hợp thực hiện một số vấn đề về trình tự, thủ tục trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

Ban hành: 12/06/2018
Hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP-BTC-BNN&PTNT lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng

Quy định về phối hợp trong việc báo cáo, thông báo về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Ban hành: 05/04/2018
Hiệu lực: 20/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ban hành ngày 29/12/2017

Quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Ban hành: 29/12/2017
Hiệu lực: 01/03/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC ban hành ngày 10/12/2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy ban hành ngày 10/12/2015.

Ban hành: 10/12/2016
Hiệu lực: 28/01/2016
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 02/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ký ngày 31/08/2016 lĩnh vực thủ tục tố tụng

Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân trong việc thi hành quy định của Bộ luật tố tụng dân sự

Ban hành: 31/08/2016
Hiệu lực: 18/10/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP do Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng ban hành quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN Bộ Tài chính ban hành

Hướng dẫn phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng hóa nhập khẩu

Ban hành: 30/06/2016
Hiệu lực: 01/09/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
T
Ban hành: 27/06/2016
Hiệu lực: 15/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ -CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn vớỉ chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020

Ban hành: 27/06/2016
Hiệu lực: 10/08/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 91