Phủ Thủ tướng Tìm thấy 7 văn bản
C

Công văn 953/VP4 của Phủ Thủ tướng ban hành

Công văn 953/VP4 năm 1981 của Phủ Thủ tướng ban hành ngày 19/03/1981 về việc giải quyết nhà của người xuất cảnh

Ban hành: 19/03/1981
Hiệu lực: 19/03/1981
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 305/CP do Phủ Thủ tướng ban hành

Quyết định bổ sung chính sách quản lý và cải tạo XHCN đối với nhà, đất ở đô thị các tỉnh miền Nam

Ban hành: 17/11/1977
Hiệu lực: 01/12/1977
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 232-BT của Phủ Thủ tướng ban hành

Về việc chia xã Phình Giảng thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu, thành hai xã lấy tên là xã Phình Giảng và xã Keo Tôm và giải thể xã Khẩu Hú, huyện Điện Biên cùng tỉnh

Ban hành: 05/09/1975
Hiệu lực: 20/09/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 233-BT do Phủ Thủ tướng ban hành

Quyết định về việc sát nhập xóm Hội Phúc của xã Xuân Hội và xã Xuân Trường thuộc huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 05/09/1975
Hiệu lực: 20/09/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 234-BT của Phủ Thủ tướng ban hành

Quyết định về việc thành lập xã Hồng Quỳnh thuộc huyện Thái Thuỵ và xã Nam Cường thuộc huyện Tiền Hải tỉnh Thái Bình

Ban hành: 05/09/1975
Hiệu lực: 20/09/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định số 11-BT của Phủ Thủ tướng ban hành

Quyết định về việc chia thị xã Mường Giôn thuộc huyện Quảng Nhai, tỉnh Sơn La thành hai xã và đổi tên xã Lạc Giản thuộc huyện Yên Dũng, tỉnh Hà Bắc

Ban hành: 22/02/1975
Hiệu lực: 09/03/1975
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 6037-NC do Phủ Thủ tướng ban hành

Công văn quy định về việc sử dụng tài sản của nhà vắng chủ

Ban hành: 27/12/1966
Hiệu lực: 27/12/1966
Trạng thái: Chưa xác định
1 2 3 4 5 ... 7