UBND TP Hà Nội Tìm thấy 137 văn bản
C

Chỉ thị 11/CT-UBND Hà Nội tăng cường chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chỉ thị 11/CT-UBND về việc tăng cường sự chỉ đạo cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 21/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 11/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đối với cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức quản lý của thành phố Hà Nội ban hành ngày 20/09/2018

Ban hành: 20/09/2018
Hiệu lực: 30/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội ban hành ngày 05/09/2018

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 15/09/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 4600/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thương mại

Quyết định 4600/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành ngày 04/09/2018

Ban hành: 04/09/2018
Hiệu lực: 04/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 169/KH-UBND lĩnh vực Thể thao - Y tế

Kế hoạch 169/KH-UBND về triển khai mô hình cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm năm 2018-2020 do thành phố Hà Nội ban hành ngày 30/08/2018

Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Đầu tư

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND quy định nội dung về quản lý đầu tư dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội ban hành ngày 28/08/2018

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 10/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Sở hữu trí tuệ

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô” do thành phố Hà Nội ban hành ngày 27/08/2018

Ban hành: 27/08/2018
Hiệu lực: 06/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 167/KH-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thương mại

Kế hoạch 167/KH-UBND thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 do thành phố Hà Nội ban hành ngày 24/08/2018

Ban hành: 24/08/2018
Hiệu lực: 24/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước

Quyết định 18/2018/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động cho thuê diện tích kinh doanh dịch vụ thuộc sở hữu nhà nước tại chung cư phục vụ tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành ngày 23/08/2018

Ban hành: 23/08/2018
Hiệu lực: 02/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 14