Bộ Lao động Tìm thấy 9 văn bản
C

Công văn 2318/LĐTBXH Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động ban hành

Hướng dẫn mức chi cho quản lý dự án tín dụng quay vòng xoá đối giảm nghèo Việt-Đức

Ban hành: 21/08/2001
Hiệu lực: 21/08/2001
Trạng thái: Chưa xác định
Ban hành: 06/02/1987
Hiệu lực: 01/01/1987
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
T

Thông tư Bộ Lao động ban hành số 4-LĐ/TT

Thông tư hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị kinh tế cơ sở về tiền lương, tiền thưởng

Ban hành: 12/01/1987
Hiệu lực: 01/07/1986
Trạng thái: Không còn phù hợp
T

Thông tư liên tịch 1-TTLB Bộ Tài chính và Bộ Lao động ban hành

Hướng dẫn thực hiện mức trợ cấp đối với nhân dân đi xây dựng vùng kinh tế mới

Ban hành: 02/01/1987
Hiệu lực: 02/01/1987
Trạng thái: Không còn phù hợp
C

Công văn Bộ Lao động ban hành số 0292/LĐ-NL

Công văn về việc trợ cấp thôi việc với người được phép xuất cảnh sang nước ngoài sinh sống

Ban hành: 13/10/1986
Hiệu lực: 13/10/1986
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông tư 13-LĐ/TT Bộ Lao động ban hành

Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi

Ban hành: 06/10/1986
Hiệu lực: 01/05/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
T

Thông tư 11-LĐ/TT lĩnh vực Lao động - Tiền lương do Bộ Lao động ban hành

Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung

Ban hành: 02/10/1986
Hiệu lực: 01/09/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
T

Thông tư 10-LĐ/TT Bộ Lao động ban hành ngày 30/09/1986

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng và nâng bậc nghề công nhân

Ban hành: 30/09/1986
Hiệu lực: 15/10/1986
Trạng thái: Không còn phù hợp
T

Thông tư liên tịch 09-TT-LB Bộ Y tế và Bộ Lao động ban hành

Thông tư quy định những công việc không được sử dụng lao động nữ

Ban hành: 29/08/1986
Hiệu lực: 02/09/1986
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
1 2 3 4 5 ... 9