Nông nghiệp Tìm thấy 20 văn bản
Q

Quyết định 50/2018/QĐ-TTg quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Quyết định 50/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

Ban hành: 13/12/2018
Hiệu lực: 30/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
L

Luật chăn nuôi 2018, số 32/2018/QH14

Luật Chăn nuôi do Quốc hội ban hành số 32/2018/QH14.

Ban hành: 19/11/2018
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Chỉ thị 8382/CT-BNN-TCTL lĩnh vực Nông nghiệp

Chỉ thị 8382/CT-BNN-TCTL về tăng cường thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018-2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 26/10/2018

Ban hành: 26/10/2018
Hiệu lực: 26/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1445/TTg-NN 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Bắc Giang

Công văn 1445/TTg-NN do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ban hành: 22/10/2018
Hiệu lực: 22/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điều kiện đầu tư, kinh doanh nông nghiệp

Nghị định 123/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ban hành: 17/09/2018
Hiệu lực: 17/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công điện 2809/CĐ-PCTT&TKCN 2018 ứng phó với bão số 4 và mưa, lũ

Công điện 2809/CĐ-PCTT&TKCN năm 2018 do Cục Viễn thông ban hành về chủ động ứng phó với bão số 4 và mưa, lũ.

Ban hành: 14/08/2018
Hiệu lực: 14/08/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 3181/QĐ-BNN-TCTL lĩnh vực Lĩnh vực Nông nghiệp

Quyết định 3181/QĐ-BNN-TCTL năm 2018 lĩnh vực Lĩnh vực Nông nghiệp về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 10/08/2018

Ban hành: 10/08/2018
Hiệu lực: 10/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 263/TB-VPCP về thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp

Thông báo 263/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị Hội nghị thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực Nông nghiệp.

Ban hành: 27/07/2018
Hiệu lực: 27/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2383/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Lĩnh vực Nông nghiệp

Quyết định 2383/QĐ-UBND năm 2018 Lĩnh vực Nông nghiệp về Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020 ban hành ngày 23/07/2018

Ban hành: 23/07/2018
Hiệu lực: 23/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 880/TTg-NN 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ban hành: 12/07/2018
Hiệu lực: 12/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2