Y tế - Sức khỏe Tìm thấy 268 văn bản
Q

Quyết định 677/QĐ-QLD lĩnh vực Thể thao - Y tế

Quyết định 677/QĐ-QLD về rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành ngày 28/09/2018

Ban hành: 28/09/2018
Hiệu lực: 28/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 5693/QĐ-BYT lĩnh vực Thể thao - Y tế

Quyết định 5693/QĐ-BYT công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 19) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 25/09/2018

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 5694/QĐ-BYT lĩnh vực Thể thao - Y tế

Quyết định 5694/QĐ-BYT công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 21 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 25/09/2018

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 369/TB-VPCP lĩnh vực Thể thao - Y tế

Thông báo 369/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị về đầu tư phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu khác tại tỉnh Kon Tum do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 24/09/2018

Ban hành: 24/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 649/QĐ-QLD lĩnh vực Thể thao - Y tế

Quyết định 649/QĐ-QLD bãi bỏ Quy trình thao tác chuẩn trong Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 áp dụng vào hoạt động quản lý nhà nước tại Cục Quản lý Dược ban hành ngày 21/09/2018

Ban hành: 21/09/2018
Hiệu lực: 21/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 660/QĐ-QLD lĩnh vực Thể thao - Y tế

Quyết định 660/QĐ-QLD về danh mục 01 vắc xin được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 36 bổ sung (số đăng ký có hiệu lực 05 năm) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành ngày 21/09/2018

Ban hành: 21/09/2018
Hiệu lực: 21/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 309/KH-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế

Kế hoạch 309/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 95/NQ-HĐND về Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
K

Kế hoạch 308/KH-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thể thao - Y tế

Kế hoạch 308/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 94/2018/NQ-HĐND “về một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo” ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông tư 24/2018/TT-BYT lĩnh vực Thể thao - Y tế

Thông tư 24/2018/TT-BYT quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 18/09/2018

Ban hành: 18/09/2018
Hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 23/2018/TT-BYT lĩnh vực Thể thao - Y tế

Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế ban hành ngày 14/09/2018

Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 27