Y tế - Sức khỏe Tìm thấy 324 văn bản
Q

Quyết định 384/QĐ-BYT về việc ban hành Nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định 384/QĐ-BYT ban hành nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ban hành: 01/02/2019
Hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 63/QĐ-BYT 2019 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế

Quyết định 63/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế.

Ban hành: 08/01/2019
Hiệu lực: 08/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 117/2018/TT-BTC về phí an toàn vệ sinh thực phẩm

Thông tư 117/2018/TT-BTC do bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành, sửa đổi thông tư 279/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ban hành: 28/11/2018
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 7091/QĐ-BYT 2018 kế hoạch thực hiện Chương trình Sữa học đường cho trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020

Quyết định 7091/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện Quyết định 1340/QĐ-TTg ngày 08/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 do Bộ Y tế ban hành năm 2018

Ban hành: 26/11/2018
Hiệu lực: 26/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1472/KCB-QLCL&CĐT 2018 chỉ đạo của Sở Y tế thực hiện nghiêm túc đánh giá chất lượng bệnh viện

Công văn 1472/KCB-QLCL&CĐT về chỉ đạo các Sở Y tế thực hiện nghiêm túc đánh giá chất lượng bệnh viện do Cục Quản lý Khám, chữa bệnh ban hành năm 2018

Ban hành: 26/11/2018
Hiệu lực: 26/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 21592/QLD-ĐK 2018 nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép

Công văn 21592/QLD-ĐK công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý dược ban hành năm 2018

Ban hành: 26/11/2018
Hiệu lực: 26/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 436/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng về xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm

Thông báo 436/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 21/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 7034/QĐ-BYT ban hành Tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh

Quyết định 7034/QĐ-BYT về ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh do Bộ Y tế ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 21/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 34/2018/TT-BYT quy định chi tiết Nghị định 104/2016/NĐ-CP về hoạt động tiêm chủng

Thông tư 34/2018/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành năm 2018

Ban hành: 16/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông báo 2312/TB-BHXH danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu của Quý 1 năm 2019 HCM

Thông báo 2312/TB-BHXH về danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu của quý 1 năm 2019 do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành năm 2018

Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
1 2 3 4 5 ... 33