Bộ Nội vụ Tìm thấy 26 văn bản
C

Công văn 5081/BNV-CCVC thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019

Công văn 5081/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019

Ban hành: 26/09/2020
Hiệu lực: 26/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 4991/KH-BNV 2020 tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

Kế hoạch 4991/KH-BNV của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

Ban hành: 23/09/2020
Hiệu lực: 23/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 3/2020/TT-BNV thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư 3/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 21/07/2020
Hiệu lực: 05/09/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
H

Hướng dẫn 2965/HD-BNV xử lý đối với những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

Hướng dẫn 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ về việc xử lý đối với những trường hợp có sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 15/06/2020
Hiệu lực: 15/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2259/QĐ-BNV lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Quyết định 2259/QĐ-BNV về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Ngôi nhà từ thiện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 20/09/2018

Ban hành: 20/09/2018
Hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 10/2018/TT-BNV lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục

Thông tư 10/2018/TT-BNV quy định về mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành ngày 13/09/2018

Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 09/2018/TT-BNV lĩnh vực Bộ máy hành chính

Thông tư 09/2018/TT-BNV quy định về mã số ngạch công chức quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 13/09/2018

Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 08/2018/TT-BNV năm 2018 lĩnh vực lao động tiền lương

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Ban hành: 28/06/2018
Hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 07/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ ban hành 2018

Thông tư này quy định việc bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...

Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư do Bộ Nội vụ ban hành số 06/2018/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban hành: 31/05/2018
Hiệu lực: 15/07/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 26