Bộ Nội vụ Tìm thấy 22 văn bản
Q

Quyết định 2259/QĐ-BNV lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Quyết định 2259/QĐ-BNV về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Ngôi nhà từ thiện do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 20/09/2018

Ban hành: 20/09/2018
Hiệu lực: 20/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 10/2018/TT-BNV lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục

Thông tư 10/2018/TT-BNV quy định về mã số chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp do Bộ Nội vụ ban hành ngày 13/09/2018

Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 09/2018/TT-BNV lĩnh vực Bộ máy hành chính

Thông tư 09/2018/TT-BNV quy định về mã số ngạch công chức quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 13/09/2018

Ban hành: 13/09/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 08/2018/TT-BNV năm 2018 lĩnh vực lao động tiền lương

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Ban hành: 28/06/2018
Hiệu lực: 15/08/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 07/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ ban hành 2018

Thông tư này quy định việc bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức vào các chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...

Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư do Bộ Nội vụ ban hành số 06/2018/TT-BNV

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.

Ban hành: 31/05/2018
Hiệu lực: 15/07/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 852/QĐ-BNV lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin

Ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Ban hành: 22/05/2018
Hiệu lực: 22/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 831/QĐ-BNV năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành: 17/05/2018
Hiệu lực: 17/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 808/QĐ-BNV lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Quyết định 808/QĐ-BNV năm 2018 về cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Xã hội - Từ thiện Hành Trình Xanh do Bộ Nội vụ ban hành ngày 14/05/2018

Ban hành: 14/05/2018
Hiệu lực: 14/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 05/2018/TT-BNV Bộ Nội vụ

Thông tư 05/2018/TT-BNV quy định về mã số chức danh nghề nghiệp viên chức Âm thanh viên, Phát thanh viên, Kỹ thuật dựng phim, Quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành ngày 09/05/2018

Ban hành: 09/05/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3