Sắc lệnh - Sắc luật Tìm thấy 3 văn bản
S

Sắc lệnh 10/2018/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Quyết định 10/2018/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị về Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang ngày ban hành 03/05/2018

Ban hành: 03/05/2018
Hiệu lực: 18/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
S

Sắc lệnh số 15/5-SL do Chủ tịch nước ban hành

Sắc lệnh cho phép Ngân hàng Quốc gia phát hành tiền mới thay đổi bằng tiền đang lưu hành

Ban hành: 27/02/1959
Hiệu lực: 27/02/1959
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
Ban hành: 14/12/1956
Hiệu lực: 14/12/1956
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
1 2 3