Phòng cháy, chữa cháy Tìm thấy 13 văn bản
Q

Quyết định 3202/QĐ-BKHCN về tiêu chuẩn quốc gia về bình chữa cháy tự động kích hoạt

Quyết định 3202/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia về bình chữa cháy tự động kích hoạt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2018

Ban hành: 23/10/2018
Hiệu lực: 23/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 62/2018/QH14 2018 lĩnh vực phòng cháy chữa cháy

Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018”

Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC ban hành ngày 10/12/2015

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy ban hành ngày 10/12/2015.

Ban hành: 10/12/2016
Hiệu lực: 28/01/2016
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 258/2016/TT-BTC lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy do Bộ Tài chính ban hành

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy

Ban hành: 11/11/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 57/2015/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 26/10/2015

Thông tư hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành ngày 26/10/2015.

Ban hành: 26/10/2015
Hiệu lực: 06/01/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 47/2015/TT-BCA về phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công an ban hành ngày 06/10/2015

Thông tư hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh vũ trường, karaoke do Bộ Công an ban hành ngày 06/10/2015.

Ban hành: 06/10/2015
Hiệu lực: 04/12/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 48/2015/TT-BCA do Bộ Công an ban hành ngày 06/10/2015 về phòng cháy, chữa cháy

Thông tư quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành do Bộ Công an ban hành ngày 06/10/2015.

Ban hành: 06/10/2015
Hiệu lực: 08/01/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 66/2014/TT-BCA lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công an ban hành

Thông tư 66/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Ban hành: 16/12/2014
Hiệu lực: 06/02/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 56/2014/TT-BCA về phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công an ban hành

Về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

Ban hành: 12/11/2014
Hiệu lực: 30/12/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT- BCA-BQP về phòng cháy, chữa cháy do Bộ Công an ban hành

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01-9-1011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng.

Ban hành: 03/09/2014
Hiệu lực: 23/10/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 13