Hiến pháp Tìm thấy 12 văn bản
T

Thông tư 74/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ

Thông tư 74/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ

Ban hành: 10/08/2020
Hiệu lực: 10/08/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

Quyết định 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam

Ban hành: 06/04/2020
Hiệu lực: 22/05/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
S

Sắc lệnh 1783/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin

Quyết định 1783/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin về Quy trình chung thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 tỉnh Thái Bình ban hành ngày 17/07/2018

Ban hành: 17/07/2018
Hiệu lực: 17/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 144/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành

Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

Ban hành: 15/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 140/2017/NĐ-CP ký ngày 7/12/2017 lĩnh vực công tác thanh niên

Về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Ban hành: 05/12/2017
Hiệu lực: 20/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hiến pháp năm 2013 nước CHXHCN Việt Nam

Hiến pháp không số năm 2013 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013.

Ban hành: 28/11/2013
Hiệu lực: 01/01/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hiến pháp Không số năm 2013 Quốc hội ban hành

Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội ban hành ngày 28/11/2013.

Ban hành: 28/11/2013
Hiệu lực: 01/01/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 02/2013/TT-BCA về lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh ban hành ngày 05/01/2013

Về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng và quản lý các loại mẫu giấy tờ liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh.

Ban hành: 05/01/2013
Hiệu lực: 20/03/2013
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hiến pháp năm 1992 nước CHXHCN Việt Nam

Hiến pháp không số 1992 sửa đổi bổ sung năm 2001 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VIII, kỳ họp thứ 11 nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 15 tháng 4 năm 1992, hồi 11 giờ 45 phút.

Ban hành: 25/12/2001
Hiệu lực: 07/01/2002
Trạng thái: Còn hiệu lực
H

Hiến pháp 1980 nước CHXHCN Việt Nam

Hiến pháp không số năm 1980 của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành.

Ban hành: 18/12/1980
Hiệu lực: 19/12/1980
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
1 2 3 4 5 ... 12