UBND TP Hồ Chí Minh Tìm thấy 100 văn bản
C

Công văn 1249/UBND-VX TP.HCM triển khai Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp

Công văn 1249/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 06/04/2020
Hiệu lực: 06/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1946/SYT-NVY hướng dẫn khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong thời điểm dịch bệnh diễn ra

Công văn 1946/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong thời điểm dịch bệnh diễn ra

Ban hành: 06/04/2020
Hiệu lực: 06/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1852/SYT-NVY triển khai khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong thời điểm dịch bệnh diễn ra

Công văn 1852/SYT-NVY của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi trong thời điểm dịch bệnh diễn ra

Ban hành: 01/04/2020
Hiệu lực: 01/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1204/UBND-TH TPHCM thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Công văn 1204/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 31/03/2020
Hiệu lực: 31/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1156/UBND-VX kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên TPHCM do dịch bệnh COVID-19

Công văn 1156/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố do dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 28/03/2020
Hiệu lực: 28/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1049/UBND-TH tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn TPHCM

Công văn 1049/UBND-TH của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 24/03/2020
Hiệu lực: 24/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 888/UBND-VX kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19

Công văn 888/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố do dịch bệnh Covid-19

Ban hành: 13/03/2020
Hiệu lực: 13/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 577/UBND-VX 2020 kiến nghị học sinh sinh viên cả nước nghỉ học hết tháng 3

Công văn 577/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kiến nghị kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3 năm 2020 và điều chỉnh thời gian năm học 2019 - 2020.

Ban hành: 20/02/2020
Hiệu lực: 20/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Vi phạm hành chính

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế phối hợp quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 02/10/2018

Ban hành: 02/10/2018
Hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại

Quyết định 35/2018/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ trông giữ xe đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 21/09/2018

Ban hành: 21/09/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 10