Ngân hàng Nhà nước Tìm thấy 9 văn bản
T

Thông tư 24/2018/TT-NHNN lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Thông tư 24/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư, văn bản có quy định về chế độ báo cáo định kỳ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 28/09/2018

Ban hành: 28/09/2018
Hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 22/2018/TT-NHNN lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Thông tư 22/2018/TT-NHNN hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 05/09/2018

Ban hành: 05/09/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-NHNN năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về Chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 16/05/2018

Ban hành: 16/05/2018
Hiệu lực: 16/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 02/CT-NHNN lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Chỉ thị 02/CT-NHNN năm 2018 về các biện pháp tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền ảo do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 13/04/2018

Ban hành: 13/04/2018
Hiệu lực: 13/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 10/2018/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước

Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô

Ban hành: 09/04/2018
Hiệu lực: 01/06/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 09/2018/TT-NHNN lĩnh vực Doanh nghiệp, Tiền tệ - Ngân hàng

Thông tư 09/2018/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 30/03/2018

Ban hành: 30/03/2018
Hiệu lực: 15/06/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-NHNN hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 27/02/2018

Ban hành: 27/02/2018
Hiệu lực: 27/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 03/2018/TT-NHNN lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Thông tư 03/2018/TT-NHNN quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức Tài chính vi mô do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 23/02/2018

Ban hành: 23/02/2018
Hiệu lực: 15/04/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-NHNN năm 2018 lĩnh vực Tiền tệ - Ngân hàng về quy định hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 13/02/2018

Ban hành: 13/02/2018
Hiệu lực: 13/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực