Đối ngoại Tìm thấy 2 văn bản
T

Thông tư Bộ Tài chính ban hành 79/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thực hiện thẩm định tài chính các chương trình, dự án vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ

Ban hành: 06/06/2016
Hiệu lực: 20/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 201/2015/TT-BTC Bộ Tài chính ban hành

Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Vìệt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018

Ban hành: 16/12/2015
Hiệu lực: 20/12/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ