Chỉ thị Tìm thấy 173 văn bản
C

Chỉ thị 34/CT-TTg 2018 về các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Chỉ thị 34/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: 28/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 32/CT-TTg 2018 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư

Chỉ thị 32/CT-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

Ban hành: 05/12/2018
Hiệu lực: 05/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 11/CT-UBND Hà Nội tăng cường chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chỉ thị 11/CT-UBND về việc tăng cường sự chỉ đạo cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 21/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 31/CT-TTg lĩnh vực Ngân sách nhà nước

Chỉ thị 31/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 08/11/2018
Hiệu lực: 08/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Chỉ thị 30/CT-TTg về khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước 01/11/2019

Chỉ thị 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30/10/2018

Ban hành: 30/10/2018
Hiệu lực: 30/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 8382/CT-BNN-TCTL lĩnh vực Nông nghiệp

Chỉ thị 8382/CT-BNN-TCTL về tăng cường thực hiện giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018-2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 26/10/2018

Ban hành: 26/10/2018
Hiệu lực: 26/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 1139/CT-BYT về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

Chỉ thị 1139/CT-BYT về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành ngày 25/10/2018

Ban hành: 25/10/2018
Hiệu lực: 25/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 29/CT-TTg lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản

Chỉ thị 29/CT-TTg về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư do Thủ tướng Chính phủ ban hành 09/10/2018

Ban hành: 09/10/2018
Hiệu lực: 09/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 18/CT-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Chỉ thị 18/CT-UBND về tập trung chỉ đạo cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành ngày 26/09/2018

Ban hành: 26/09/2018
Hiệu lực: 26/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT 2018 về sử dụng SGK và STK trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Ban hành: 24/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 18