Quốc phòng & An ninh Tìm thấy 3 văn bản
D

Dự thảo Luật an ninh mạng lĩnh vực Quốc phòng & An ninh

Dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, tháng 5/2018, đề cập đến quy định buộc các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tại Việt Nam, phải đặt máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng ở Việt Nam.

Ban hành: 06/06/2017
Hiệu lực: 01/01/1970
Trạng thái: Chưa xác định
N

Nghị định 03/2016/NĐ-CP ký ngày 05/01/2016 lĩnh vực dân quân tự vệ

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Ban hành: 05/01/2016
Hiệu lực: 20/02/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
L

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 số 78/2015/QH13

Luật Nghĩa vụ quân sự của Quốc hội, số 78/2015/QH13 tăng thời gian đi nghĩa vụ quân sự lên 24 tháng

Ban hành: 19/06/2015
Hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực