Quốc phòng & An ninh Tìm thấy 8 văn bản
N

Nghị định 73/2020/NĐ-CP kiểm soát xuất nhập cảnh người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Nghị định 73/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Ban hành: 30/06/2020
Hiệu lực: 01/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định số 1637/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng

Quyết định 1637/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 27/11/2018
Hiệu lực: 27/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
D

Dự thảo Luật an ninh mạng lĩnh vực Quốc phòng & An ninh

Dự thảo Luật trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, tháng 5/2018, đề cập đến quy định buộc các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tại Việt Nam, phải đặt máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng ở Việt Nam.

Ban hành: 06/06/2017
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Chưa xác định
N

Nghị định 03/2016/NĐ-CP ký ngày 05/01/2016 lĩnh vực dân quân tự vệ

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Ban hành: 05/01/2016
Hiệu lực: 20/02/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 140/2015/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Thông tư 140/2015/TT-BQP của Bộ Quốc Phòng quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Ban hành: 16/12/2015
Hiệu lực: 30/01/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
L

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 số 78/2015/QH13

Luật Nghĩa vụ quân sự do Quốc hội ban hành, số 78/2015/QH13 tăng thời gian đi nghĩa vụ quân sự lên 24 tháng.

Ban hành: 19/06/2015
Hiệu lực: 01/01/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
L

Luật Công an nhân dân năm 2014 số 73/2014/QH13

Luật Công an nhân dân do Quốc hội ban hành số 73/2014/QH13.

Ban hành: 27/11/2014
Hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 167/2010/TT-BQP tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ hàng năm

Thông tư 167/2010/TT-BQP do Bộ Quốc Phòng ban hành có quy định về việc quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm.

Ban hành: 19/11/2010
Hiệu lực: 01/12/2010
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
1 2 3 4 5 ... 8