Thương mại Tìm thấy 364 văn bản
Q

Quyết định 4612/QĐ-BNN-CBTTNS về kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh ngành mía đường giai đoạn 2018-2020

Quyết định 4612/QĐ-BNN-CBTTNS về ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh ngành mía đường giai đoạn 2018-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 21/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 9505/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu năm 2018

Công văn 9505/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 21/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông tư 44/2018/TT-BCT về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất

Thông tư 44/2018/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia do Bộ Công thương ban hành năm 2018

Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Y tế

Nghị định 155/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 154/2018/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm

Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định về kiểm tra chuyên ngành ban hành năm 2018

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 09/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND lĩnh vực Thương mại

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND về quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành năm 2018

Ban hành: 02/11/2018
Hiệu lực: 16/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 4085/QĐ-BCT về biện pháp tự vệ áp dụng với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu

Quyết định 4085/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 30/10/2018

Ban hành: 30/10/2018
Hiệu lực: 30/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 8563/BCT-TTTN 2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn 8563/BCT-TTTN do Bộ Công Thương ban hành về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Ban hành: 22/10/2018
Hiệu lực: 22/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 141/2018/NĐ-CP sửa đổi những quy định xử phạt vi phạm trong bán hàng đa cấp

Nghị định 141/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 08/10/2018
Hiệu lực: 25/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 92/2018/TT-BTC lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại

Thông tư 92/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 02/10/2018

Ban hành: 02/10/2018
Hiệu lực: 20/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 37