Pháp lệnh Tìm thấy 12 văn bản
P

Pháp lệnh 09/2014/UBTVQH13 ngành Tòa án ban hành ngày 20/01/2014

Trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

Ban hành: 20/01/2014
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Còn hiệu lực
P

Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13 ngành Công an ban hành ngày 23/12/2013

Pháp lệnh 08/2013/UBTVQH13 tập hợp những quy định về Cảnh sát cơ động.

Ban hành: 23/12/2013
Hiệu lực: 01/07/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
P

Pháp lệnh 06/2013/UBTVQH13 do Chủ tịch Quốc hội ký ngày 18/03/2013

Pháp lệnh 06/2013/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối

Ban hành: 18/03/2013
Hiệu lực: 01/01/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
P

Pháp lệnh 15/2011/PL-UBTVQH12 do Chủ tịch ủy ban thường vụ quốc hội ký

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân.

Ban hành: 19/02/2011
Hiệu lực: 01/07/2011
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
P

Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12 về ngành Y tế ban hành ngày 27/12/2008

Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12 lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số

Ban hành: 27/12/2008
Hiệu lực: 01/02/2009
Trạng thái: Còn hiệu lực
P

Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ký

Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Ban hành: 20/04/2007
Hiệu lực: 01/07/2007
Trạng thái: Còn hiệu lực
P

Pháp lệnh 30/2006/PL-UBTVQH11 ngành Công an ban hành ngày 15/12/2006

Sửa đổi Điều 9 của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự.

Ban hành: 15/12/2006
Hiệu lực: 01/01/2007
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
P

Pháp lệnh Ngoại hối 2005 số 28/2005/PL-UBTVQH11

Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Ban hành: 13/12/2005
Hiệu lực: 01/06/2006
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
P

Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 2005 lĩnh vực người có công

Pháp lệnh này quy định về đối tượng, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

Ban hành: 29/06/2005
Hiệu lực: 01/10/2005
Trạng thái: Còn hiệu lực
Ban hành: 09/01/1996
Hiệu lực: 22/01/1996
Trạng thái: Hết hiệu lực toàn bộ
1 2 3 4 5 ... 12