Bộ Công thương Tìm thấy 91 văn bản
T

Thông tư 22//2020 TT-BCT quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

Thông tư 22//2020 TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện

Ban hành: 09/09/2020
Hiệu lực: 30/10/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 5046/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn 5046/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 13/07/2020
Hiệu lực: 13/07/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 09/2020/TT-BCT quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu

Thông tư 09/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan

Ban hành: 14/05/2020
Hiệu lực: 30/06/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 2698/BCT-ĐTĐL hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Công văn 2698/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương về việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ban hành: 16/04/2020
Hiệu lực: 16/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 2587/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Công văn 2587/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 13/04/2020
Hiệu lực: 13/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 05/CT-BCT tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19

Chỉ thị 05/CT-BCT về việc triển khai các giải pháp tăng cường xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19

Ban hành: 26/02/2020
Hiệu lực: 26/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 01/2019/TT-BCT về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

Thông tư 01/2019/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu.

Ban hành: 09/01/2019
Hiệu lực: 22/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 48/2018/TT-BCT sửa đổi thông tư 55/2014/TT-BCT về quản lý hóa chất của Công ước cấm vũ khí hóa học

Thông tư 48/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 55/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hoá chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học do Bộ Công Thương ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 07/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 9505/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu năm 2018

Công văn 9505/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 21/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông tư 49/2018/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT quản lý tiền chất lĩnh vực công nghiệp

Thông tư 49/2018/TT-BCT về việc bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ Công Thương ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 07/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 91