Bộ Công thương Tìm thấy 66 văn bản
Q

Quyết định 3720/QĐ-BCT 2018 cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực Bộ Công Thương

Quyết định 3720/QĐ-BCT do Bộ Công Thương ban hành về việc ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương trong giai đoạn 2019-2020.

Ban hành: 11/10/2018
Hiệu lực: 11/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 30/2018/TT-BCT lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu

Thông tư 30/2018/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 27/2018/TT-BCT lĩnh vực Xuất nhập khẩu

Thông tư 27/2018/TT-BCT bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 05/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 26/2018/TT-BCT lĩnh vực Thương mại

Thông tư 26/2018/TT-BCT sửa đổi Phụ lục IV kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 14/09/2018

Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: 29/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 25/2018/TT-BCT hướng dẫn về thực hiện giá bán điện

Thông tư 25/2018/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT ngày 29/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện.

Ban hành: 12/09/2018
Hiệu lực: 26/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 3270/QĐ-BCT lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Quyết định 3270/QĐ-BCT về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Điện Biên do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 10/09/2018

Ban hành: 10/09/2018
Hiệu lực: 10/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 24/2018/TT-BCT lĩnh vực Tài chính nhà nước

Thông tư 24/2018/TT-BCT về phương pháp xác định giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách Trung ương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 31/08/2018

Ban hành: 31/08/2018
Hiệu lực: 09/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 3074/QĐ-BCT lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Quyết định 3074/QĐ-BCT về Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước ban hành ngày 29/08/2018

Ban hành: 29/08/2018
Hiệu lực: 29/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 07/CT-BCT lĩnh vực Tài chính nhà nước

Chỉ thị 07/CT-BCT về tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở do Bộ Công thương ban hành ngày 28/08/2018

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 22/2018/TT-BCT lĩnh vực Thương mại, Xuất nhập khẩu

Thông tư 22/2018/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 21/08/2018

Ban hành: 21/08/2018
Hiệu lực: 21/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 7