Bộ Công thương Tìm thấy 85 văn bản
T

Thông tư 01/2019/TT-BCT về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu

Thông tư 01/2019/TT-BCT do Bộ Công Thương ban hành về việc quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu.

Ban hành: 09/01/2019
Hiệu lực: 22/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 48/2018/TT-BCT sửa đổi thông tư 55/2014/TT-BCT về quản lý hóa chất của Công ước cấm vũ khí hóa học

Thông tư 48/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 55/2014/TT-BCT hướng dẫn Nghị định 38/2014/NĐ-CP về quản lý hoá chất của Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học do Bộ Công Thương ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 07/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Công văn 9505/BCT-TTTN về việc điều hành kinh doanh xăng dầu năm 2018

Công văn 9505/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 21/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông tư 49/2018/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT quản lý tiền chất lĩnh vực công nghiệp

Thông tư 49/2018/TT-BCT về việc bãi bỏ Thông tư 42/2013/TT-BCT quy định về quản lý, kiểm soát tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp do Bộ Công Thương ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 07/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 44/2018/TT-BCT về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất

Thông tư 44/2018/TT-BCT quy định về tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia do Bộ Công thương ban hành năm 2018

Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 46/2018/TT-BCT lĩnh vực Tài chính nhà nước

Thông tư 46/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2015/TT-BCT quy định về phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện do Bộ Công Thương ban hành năm 2018

Ban hành: 15/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 4243/QĐ-BCT giữ nguyên biện pháp chống bán phá giá với thép chữ H xuất xứ Trung Quốc

Quyết định 4243/QĐ-BCT về việc giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép hình chữ H có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Bộ Công Thương ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 4244/QĐ-BCT lĩnh vực Công nghiệp

Quyết định 4244/QĐ-BCT về giữ nguyên việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước Đại Hàn Dân quốc do Bộ Công Thương ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 41/2018/TT-BCT lĩnh vực xuất - nhập khẩu

Thông tư 41/2018/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu do Bộ Công Thương ban hành năm 2018

Ban hành: 06/11/2018
Hiệu lực: 20/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 4085/QĐ-BCT về biện pháp tự vệ áp dụng với sản phẩm bột ngọt nhập khẩu

Quyết định 4085/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm bột ngọt do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành ngày 30/10/2018

Ban hành: 30/10/2018
Hiệu lực: 30/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 9