Hướng dẫn thủ tục đăng ký thường trú tại Hà Nội

16:29 - 21/10/2020 Tin pháp luật
Đăng ký thường trú tại Hà Nội cần đảm bảo những yêu cầu gì? Thủ tục chuẩn bị ra sao là băn khoăn của nhiều người hiện nay. Cùng tác giả bài viết tìm hiểu vấn đề này.

Hướng dẫn thủ tục đăng ký thường trú tại Hà Nội (Ảnh minh họa)

 

Căn cứ:

 

- Luật Cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013;

 

- Luật Thủ đô 2012;

 

- Thông tư 35/2014/TT-BCA.

 

Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội

 

1. Điều kiện đăng ký thường trú tại Hà Nội

 

* Đăng ký thường trú tại khu vực ngoại thành

 

Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú ở ngoại thành:

 

Một, có chỗ ở hợp pháp, đã tạm trú ở Hà Nội từ 01 năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

 

Hai, được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

- Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

 

- Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

 

- Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

 

- Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

 

- Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

 

- Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;

 

Ba, được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;

 

Bốn, trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình.

 

* Đăng ký thường trú tại khu vực nội thành

 

Việc đăng ký thường trú vào nội thành Hà Nội được thực hiện theo khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô.

 

Theo đó, công dân thuộc một trong các trường hợp sau thì được đăng ký thường trú tại nội thành:

 

Một, được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 

- Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

 

- Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

 

- Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

 

- Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

 

- Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

 

- Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;

 

Hai, được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc theo chế độ hợp đồng không xác định thời hạn và có chỗ ở hợp pháp;

 

Ba, trước đây đã đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương, nay trở về thành phố đó sinh sống tại chỗ ở hợp pháp của mình.

 

Ngoài ra, người đăng ký thường trú ở nội thành phải đáp ứng thêm điều kiện:

 

- Đã tạm trú liên tục tại nội thành từ 03 năm trở lên;

 

- Có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở.

 

Lưu ý: Đối với nhà thuê phải bảo đảm điều kiện về diện tích tối thiểu 15m2 sàn/đầu người (Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND sửa đổi tại Nghị quyết 21/2016/NQ-HĐND) và được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê cho đăng ký thường trú vào nhà thuê.

 

Có thể thấy, các trường hợp được đăng ký thường trú tại nội thành chính là trường hợp 2, 3, 4 của đăng ký thường trú tại ngoại thành và đáp ứng thêm một số điều kiện mở rộng đã nêu ở trên.

 

2. Thủ tục đăng ký thường trú tại Hà Nội

 

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

 

Hồ sơ đăng ký thường trú tại Hà Nội theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Luật Cư trú và Điều 6 Thông tư 35/2014/TT-BCA bao gồm:

 

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

 

- Bản khai nhân khẩu;

 

- Giấy chuyển hộ khẩu (đối với các trường hợp chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã);

 

- Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú.

 

Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

 

* Bước 2: Nộp hồ sơ

 

Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan Công an quận, huyện, thị xã.

 

* Bước 3: Nhận kết quả

 

Khoản 3 Điều 21 Luật Cư trú năm 2006 quy định, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công an có trách nhiệm cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú, trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Xem thêm:

 

Thủ tục nhập khẩu vào nhà người thân tại nội thành Hà Nội

Tailieuluat
Chia sẻ