Đất đai - Nhà ở Tìm thấy 30 văn bản
N

Nghị định 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ban hành: 08/04/2020
Hiệu lực: 08/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 11/CT-UBND Hà Nội tăng cường chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chỉ thị 11/CT-UBND về việc tăng cường sự chỉ đạo cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 21/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1487/QĐ-TTg lĩnh vực đất đai - nhà ở

Quyết định 1487/QĐ-TTg về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 06/11/2018
Hiệu lực: 06/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1445/TTg-NN 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Bắc Giang

Công văn 1445/TTg-NN do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Ban hành: 22/10/2018
Hiệu lực: 22/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 108/NQ-CP 2018 điều chỉnh quy hoạch đất đến 2020 tỉnh Sóc Trăng

Nghị quyết 108/NQ-CP do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Sóc Trăng.

Ban hành: 16/08/2018
Hiệu lực: 16/08/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết 96/NQ-CP 2018 về quy hoạch sử dụng đất 2020 tỉnh Hòa Bình

Nghị quyết 96/NQ-CP do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hòa Bình.

Ban hành: 26/07/2018
Hiệu lực: 26/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 443/QĐ-UBND do UBND tỉnh Sóc Trăng ban hành

Quyết định 443/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 21/02/2018
Hiệu lực: 21/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1021/QĐ-UBND do UBND Tỉnh Sóc Trăng ban hành

Quyết định 1021/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 05/05/2017
Hiệu lực: 05/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 321/QĐ-UBND do UBND tỉnh Ninh Bình ban hành

Quyết định 321/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Ban hành: 17/02/2017
Hiệu lực: 17/02/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 2152/QĐ-UBND năm 2016 của UBND Tỉnh Sóc Trăng

Quyết định 2152/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Ban hành: 12/09/2016
Hiệu lực: 12/09/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 30