Bộ Giáo dục và Đào tạo Tìm thấy 70 văn bản
Q

Quyết định 90/QĐ-BGDĐT 2019 thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục bị bãi bỏ

Quyết định 90/QĐ-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban hành: 11/01/2019
Hiệu lực: 08/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về chương trình giáo dục phổ thông mới

Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ban hành: 26/12/2018
Hiệu lực: 15/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 5480/BGDĐT-QLCL 2018 về Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019

Công văn 5480/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Ban hành: 04/12/2018
Hiệu lực: 04/12/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT sửa đổi về phụ cấp ưu đãi với giáo viên công lập

Thông tư 27/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH. Nội dung sửa đổi về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập.

Ban hành: 25/10/2018
Hiệu lực: 10/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn giáo viên mầm non

Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

Ban hành: 08/10/2018
Hiệu lực: 20/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 3963/QĐ-BGDĐT lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục

Quyết định 3963/QĐ-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT 2018 về sử dụng SGK và STK trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Ban hành: 24/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
V

Văn bản khác 750/CTr-BGDĐT-TWDTN lĩnh vực Giáo dục

Chương trình phối hợp 750/CTr-BGDĐT-TWDTN giữa ngành Giáo dục với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp ban hành ngày 30/08/2018

Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT lĩnh vực Giáo dục

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/08/2018.

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 14/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT lĩnh vực Giáo dục

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 24/08/2018

Ban hành: 24/08/2018
Hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 7