Bộ Giáo dục và Đào tạo Tìm thấy 57 văn bản
C

Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT 2018 về sử dụng SGK và STK trong các cơ sở giáo dục phổ thông

Chỉ thị 3798/CT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về việc sử dụng sách giáo khoa và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Ban hành: 24/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
V

Văn bản khác 750/CTr-BGDĐT-TWDTN lĩnh vực Giáo dục

Chương trình phối hợp 750/CTr-BGDĐT-TWDTN giữa ngành Giáo dục với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh năm học 2018-2019 do Bộ Giáo dục và đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp ban hành ngày 30/08/2018

Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 30/08/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT lĩnh vực Giáo dục

Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/08/2018

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 14/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT lĩnh vực Giáo dục

Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 24/08/2018

Ban hành: 24/08/2018
Hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT lĩnh vực Giáo dục

Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 22/08/2018

Ban hành: 22/08/2018
Hiệu lực: 10/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT năm 2018 lĩnh vực Giáo dục

Chỉ thị 2919/CT-BGDĐT năm 2018 lĩnh vực Giáo dục về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 10/08/2018

Ban hành: 10/08/2018
Hiệu lực: 10/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT lĩnh vực Giáo dục, Công nghệ thông tin

Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 27/07/2018

Ban hành: 27/07/2018
Hiệu lực: 11/09/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục

Quyết định 2692/QĐ-BGDĐT năm 2018 lĩnh vực Bộ máy hành chính, Giáo dục về việc quy định về công tác kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 26/07/2018

Ban hành: 26/07/2018
Hiệu lực: 26/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 3147/BGDĐT-GDCTHSSV 2018 lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo

Công văn 3147/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống kê, tổng hợp số lượng chính thức học sinh lớp 1 năm học 2018-2019.

Ban hành: 26/07/2018
Hiệu lực: 26/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT năm 2018 lĩnh vực Giáo dục

Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT năm 2018 lĩnh vực Giáo dục quy định về chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 20/07/2018

Ban hành: 20/07/2018
Hiệu lực: 04/09/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 6