Chính phủ Tìm thấy 757 văn bản
N

Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định 163/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Ban hành: 04/12/2018
Hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 162/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng không dân dụng

Nghị định 162/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Ban hành: 30/11/2018
Hiệu lực: 15/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 158/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính năm 2018

Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 22/11/2018
Hiệu lực: 10/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 156/2018/NĐ-CP 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Nghị định 156/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 16/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết 139/NQ-CP về chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp 2018

Nghị quyết 139/NQ-CP về Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 09/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 140/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018

Nghị quyết 140/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2018 do Chính phủ ban hành

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 09/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 149/2018/NĐ-CP về việc doanh nghiệp phải công khai việc đóng BHXH, BHYT

Nghị định 149/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 07/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 153/2018/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 đến 2021

Nghị định 153/2018/NĐ-CP về việc quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 07/11/2018
Hiệu lực: 24/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 152/2018/NĐ-CP lĩnh vực Thể dục thể thao

Nghị định 152/2018/NĐ-CP về việc quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 07/11/2018
Hiệu lực: 24/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 150/2018/NĐ-CP lĩnh vực công nghệ thông tin

Nghị định 150/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 07/11/2018
Hiệu lực: 24/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 76