Chính phủ Tìm thấy 729 văn bản
N

Nghị quyết 129/NQ-CP 2018 Kết quả pháp điển về Dân tộc, Môi trường, Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục

Nghị quyết 129/NQ-CP do Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Dân tộc; Môi trường; Ngân hàng, tiền tệ và 23 đề mục.

Ban hành: 16/10/2018
Hiệu lực: 16/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 138/2018/NĐ-CP lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Nghị định 138/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe ban hành ngày 08/10/2018

Ban hành: 08/10/2018
Hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết 124/NQ-CP lĩnh vực Bộ máy hành chính

Nghị quyết 124/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018 ban hành ngày 06/10/2018

Ban hành: 06/10/2018
Hiệu lực: 06/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 122/NQ-CP lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Bất động sản

Nghị quyết 122/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Tháp do Chính phủ ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 133/2018/NĐ-CP lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội

Nghị định 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2014/NĐ-CP về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định điều kiện kinh doanh đường thủy

Nghị định 128/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

Ban hành: 24/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 129/2018/NĐ-CP lĩnh vực Bộ máy hành chính

Nghị định 129/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng ban hành ngày 24/09/2018

Ban hành: 24/09/2018
Hiệu lực: 10/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 124/2018/NĐ-CP lĩnh vực Thương mại, Thủ tục Tố tụng

Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật trọng tài thương mại ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 125/2018/NĐ-CP lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Nghị định 125/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 64/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 122/2018/NĐ-CP lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" ban hành ngày 17/09/2018

Ban hành: 17/09/2018
Hiệu lực: 05/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 73