Việc làm Tìm thấy 4 văn bản
N

Nghị định 61/2015/NĐ-CP lĩnh vực việc làm do Chính phủ ban hành

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động và Luật Việc làm về chính sách việc làm công, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên và Quỹ quốc gia về việc làm.

Ban hành: 09/07/2015
Hiệu lực: 01/09/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định do Chính phủ ban hành số 31/2015/NĐ-CP

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Khoản 4 Điều 31 và Khoản 2 Điều 35 của Luật Việc làm về điều kiện, tổ chức và hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và danh mục công việc ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn sức khỏe của cá nhân người lao động hoặc cộng đồng phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Ban hành: 24/03/2015
Hiệu lực: 15/05/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định do Chính phủ ban hành số 75/2014/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 28/07/2014
Hiệu lực: 15/09/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 52/2014/NĐ-CP Chính phủ ban hành do Thủ tướng ký

Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.

Ban hành: 23/05/2014
Hiệu lực: 15/07/2014
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4