Phòng, chống thiên tai Tìm thấy 3 văn bản
C

Công điện 01/CĐ-BTTTT 2018 lĩnh vực phòng, chống thiên tai

Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 3 (cơn bão Sơn Tinh)

Ban hành: 18/07/2018
Hiệu lực: 18/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 30/2017/NĐ-CP ký ngày 21/03/2017 lĩnh vực phòng, chống thiên tai

Nghị định này quy định về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bao gồm: Hệ thống tổ chức, hoạt động ứng phó; giáo dục, huấn luyện, diễn tập; nguồn ngân sách, phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách; trang thiết bị, trang phục; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ....

Ban hành: 21/03/2017
Hiệu lực: 05/05/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 66/2014/NĐ-CP ký ngày 04/07/2014 lĩnh vực phòng chống thiên tai

Nghị định này quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, bao gồm: Trách nhiệm truyền tin, tần suất, thời lượng phát tin, mạng lưới, thiết bị thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai; phân công, phân cấp trách nhiệm...

Ban hành: 04/07/2014
Hiệu lực: 20/08/2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3