Kinh tế xã hội Tìm thấy 22 văn bản
K

Kế hoạch 120/KH-UBND Hà Nội kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020

Kế hoạch 120/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng Thành phố Hà Nội năm 2020

Ban hành: 09/06/2020
Hiệu lực: 09/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 200/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm

Thông báo 200/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm

Ban hành: 08/06/2020
Hiệu lực: 08/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 758/QĐ-TTg Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Quyết định 758/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Ban hành: 04/06/2020
Hiệu lực: 04/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020

Nghị quyết 70/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2020

Ban hành: 14/05/2020
Hiệu lực: 14/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 177/TB-VPCP cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống, dịch COVID-19

Thông báo 177/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống, dịch COVID-19

Ban hành: 08/05/2020
Hiệu lực: 08/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 175/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội

Thông báo 175/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/05/2020
Hiệu lực: 07/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 170/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo 170/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 28/04/2020
Hiệu lực: 28/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 164/TB-VPCP kết luận Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Thông báo 164/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 23/04/2020
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 346/TB-BCĐ kết luận của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thông báo 346/TB-BCĐ kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ban hành: 18/04/2020
Hiệu lực: 18/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 158/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19

Thông báo 158/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 16/04/2020
Hiệu lực: 16/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3