Kinh tế xã hội Tìm thấy 5 văn bản
L

Luật cạnh tranh số 23/2018/QH14 2018 Quốc hội ban hành

Luật này quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam; hành vi cạnh tranh không lành mạnh...

Ban hành: 12/06/2018
Hiệu lực: 01/07/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2017 của HĐND TP Hồ Chí Minh

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2017 về nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2018 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ban hành: 07/12/2017
Hiệu lực: 07/12/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
D

Dự thảo luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Một trong những nội dung nổi bật là đề cập đến thời hạn hoạt động dự án và thời gian cho thuê đất tối đa không quá 99 năm đối với đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.

Ban hành: 20/02/2017
Hiệu lực: 30/11/-0001
Trạng thái: Chưa xác định
N

Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND do HĐND tỉnh Ninh Bình ban hành

Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Ban hành: 14/12/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết số 63/NQ-CP/2016 lĩnh vực kinh tế xã hội do Chính phủ ban hành Chính phủ

Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Ban hành: 22/07/2016
Hiệu lực: 22/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực