Bộ Y tế Tìm thấy 131 văn bản
Q

Quyết định 384/QĐ-BYT về việc ban hành Nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định 384/QĐ-BYT ban hành nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Ban hành: 01/02/2019
Hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 63/QĐ-BYT 2019 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế

Quyết định 63/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Y tế.

Ban hành: 08/01/2019
Hiệu lực: 08/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 7091/QĐ-BYT 2018 kế hoạch thực hiện Chương trình Sữa học đường cho trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020

Quyết định 7091/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện Quyết định 1340/QĐ-TTg ngày 08/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 do Bộ Y tế ban hành năm 2018

Ban hành: 26/11/2018
Hiệu lực: 26/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 7034/QĐ-BYT ban hành Tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh

Quyết định 7034/QĐ-BYT về ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hóa sinh do Bộ Y tế ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 21/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 34/2018/TT-BYT quy định chi tiết Nghị định 104/2016/NĐ-CP về hoạt động tiêm chủng

Thông tư 34/2018/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng do Bộ Y tế ban hành năm 2018

Ban hành: 16/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Y tế

Nghị định 155/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 6817/QĐ-BYT hướng dẫn khảo sát hài lòng bệnh nhân và nhân viên y tế

Quyết định 6817/QĐ-BYT về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo của các Bệnh viện Y học cổ truyền do Bộ Y tế ban hành năm 2018

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 09/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 6638/BYT-BM-TE trả lời kiến nghị về xác định tuổi thai để thực hiện chính sách thai sản

Công văn 6638/BYT-BM-TE về việc trả lời kiến nghị của Công ty Honda Việt Nam về xác định tuổi thai để thực hiện chính sách thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động do Bộ Y tế ban hành ngày 05/11/2018

Ban hành: 05/11/2018
Hiệu lực: 05/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 6685/QĐ-BYT về danh sách bệnh viện đầu ngành và chỉ đạo tuyến Sản phụ khoa

Quyết định 6685/QĐ-BYT về việc phân công phạm vi chỉ đạo tuyến trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh chuyên ngành Sản Phụ khoa do Bộ Y tế ban hành ngày 02/11/2018

Ban hành: 02/11/2018
Hiệu lực: 02/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 6556/QĐ-BYT Mẫu bảng kê chi phí khám, chữa bệnh mới năm 2018

Quyết định 6556/QĐ-BYT về mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 30/10/2018

Ban hành: 30/10/2018
Hiệu lực: 30/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 14