Bộ Y tế Tìm thấy 103 văn bản
Q

Quyết định 5693/QĐ-BYT lĩnh vực Thể thao - Y tế

Quyết định 5693/QĐ-BYT công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 19) do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 25/09/2018

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 5694/QĐ-BYT lĩnh vực Thể thao - Y tế

Quyết định 5694/QĐ-BYT công bố danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học - Đợt 21 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 25/09/2018

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 25/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 24/2018/TT-BYT lĩnh vực Thể thao - Y tế

Thông tư 24/2018/TT-BYT quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến nặng trong quá trình sử dụng vắc xin do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 18/09/2018

Ban hành: 18/09/2018
Hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 23/2018/TT-BYT lĩnh vực Thể thao - Y tế

Thông tư 23/2018/TT-BYT quy định về thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế ban hành ngày 14/09/2018

Ban hành: 14/09/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 5454/QĐ-BYT lĩnh vực Thể thao - Y tế, Công nghệ thông tin

Quyết định 5454/QĐ-BYT về Kế hoạch triển khai thống kê y tế điện tử do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 10/09/2018

Ban hành: 10/09/2018
Hiệu lực: 10/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 5433/QĐ-BYT lĩnh vực Thể thao - Y tế

Quyết định 5433/QĐ-BYT về phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi vùng nguy cơ cao năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 10/09/2018

Ban hành: 10/09/2018
Hiệu lực: 10/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 20/2018/TT-BYT lĩnh vực Tài chính nhà nước, Y tế

Thông tư 20/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BYT quy định về giá tối đa và chi phí phục vụ cho việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần và chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 30/08/2018

Ban hành: 30/08/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông tư 18/2018/TT-BYT lĩnh vực Thể thao - Y tế

Thông tư 18/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BYT về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 22/08/2018

Ban hành: 22/08/2018
Hiệu lực: 15/10/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
C

Chỉ thị 847/CT-BYT lĩnh vực Tài chính nhà nước, Y tế - Sức khỏe

Chỉ thị 847/CT-BYT về giải pháp để bảo đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành ngày 21/08/2018

Ban hành: 21/08/2018
Hiệu lực: 21/08/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 5097/QĐ-BYT lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế

Quyết định 5097/QĐ-BYT về Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2021 của Bộ Y tế ban hành ngày 21/08/2018

Ban hành: 21/08/2018
Hiệu lực: 21/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 11