Bảo hiểm Tìm thấy 60 văn bản
C

Công văn 2644/BHXH-BT thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2020-2021

Công văn 2644/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2020-2021

Ban hành: 19/08/2020
Hiệu lực: 19/08/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài

Công văn 2161/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động nước ngoài

Ban hành: 16/06/2020
Hiệu lực: 16/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 1823/KH-BHXH chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025

Kế hoạch 1823/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025

Ban hành: 09/06/2020
Hiệu lực: 09/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nghị định 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ban hành: 27/05/2020
Hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 1164/BHXH-CSXH thực hiện Công văn 2858/VPCP-NC về ngăn chặn trục lợi hưởng bảo hiểm xã hội

Công văn 1164/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện Công văn 2858/VPCP-NC về ngăn chặn trục lợi hưởng bảo hiểm xã hội

Ban hành: 13/04/2020
Hiệu lực: 13/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 505/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động

Quyết định 505/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 27/03/2020
Hiệu lực: 01/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 2219/BHXH-CĐ HCM 2018 hướng dẫn chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Công văn 2219/BHXH-CĐ của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ về chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức.

Ban hành: 07/11/2018
Hiệu lực: 07/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Nghị định 146/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Ban hành: 17/10/2018
Hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 143/2018/NĐ-CP về Luật BHXH với người lao động nước ngoài

Nghị định 143/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Ban hành: 15/10/2018
Hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT lĩnh vực Thể thao - Y tế, Bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành ngày 27/09/2018

Ban hành: 27/09/2018
Hiệu lực: 27/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 60