Bảo hiểm Tìm thấy 47 văn bản
T

Thông báo 361/TB-VPCP lĩnh vực Bảo hiểm

Thông báo 361/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 3150/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bảo hiểm

Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2018 công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế theo Quyết định 42/2016/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 31/07/2018

Ban hành: 31/07/2018
Hiệu lực: 31/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 929/QĐ-BHXH lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm

Quyết định 929/QĐ-BHXH công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 26/07/2018

Ban hành: 26/07/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 59/2018/NQ-HĐND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bảo hiểm

Nghị quyết 59/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt Bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành ngày 20/07/2018

Ban hành: 20/07/2018
Hiệu lực: 31/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Y tế, Bảo hiểm

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Y tế, Bảo hiểm về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành ngày 18/07/2018

Ban hành: 18/07/2018
Hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 1416/TB-BHXH lĩnh vực Giáo dục, Bảo hiểm

Thông báo 1416/TB-BHXH năm 2018 lĩnh vực Giáo dục, Bảo hiểm về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 17/07/2018

Ban hành: 17/07/2018
Hiệu lực: 17/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 888/QĐ-BHXH năm 2018 lĩnh vực Bảo hiểm

Quyết định 888/QĐ-BHXH năm 2018 sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 16/07/2018

Ban hành: 16/07/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 889/QĐ-BHXH về Quy tắc ứng xử công chức bHXH

Quyết định 889/QĐ-BHXH về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 16/07/2018.

Ban hành: 16/07/2018
Hiệu lực: 16/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 888/QD-BHXH năm 2018 lĩnh vực Bảo hiểm

Quyết định 888/QD-BHXH năm 2018 lĩnh vực Bảo hiểm về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của tổng giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ban hành: 16/07/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 4434/QĐ-BYT lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm

Quyết định 4434/QĐ-BYT về đính chính Thông tư 15/2018/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 13/07/2018

Ban hành: 13/07/2018
Hiệu lực: 13/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5