Bảo hiểm Tìm thấy 54 văn bản
C

Công văn 2219/BHXH-CĐ HCM 2018 hướng dẫn chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức

Công văn 2219/BHXH-CĐ của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn nghiệp vụ về chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức.

Ban hành: 07/11/2018
Hiệu lực: 07/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Nghị định 146/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Ban hành: 17/10/2018
Hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 143/2018/NĐ-CP về Luật BHXH với người lao động nước ngoài

Nghị định 143/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc quy định chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Ban hành: 15/10/2018
Hiệu lực: 01/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
V

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT lĩnh vực Thể thao - Y tế, Bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BYT hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành ngày 27/09/2018

Ban hành: 27/09/2018
Hiệu lực: 27/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 361/TB-VPCP lĩnh vực Bảo hiểm

Thông báo 361/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về dự thảo Nghị quyết ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 19/09/2018

Ban hành: 19/09/2018
Hiệu lực: 19/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
Q

Quyết định 3150/QĐ-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bảo hiểm

Quyết định 3150/QĐ-UBND năm 2018 công bố nhóm thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực hộ tịch, đăng ký thường trú và bảo hiểm y tế theo Quyết định 42/2016/QĐ-UBND do thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 31/07/2018

Ban hành: 31/07/2018
Hiệu lực: 31/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 929/QĐ-BHXH lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Bảo hiểm

Quyết định 929/QĐ-BHXH công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 26/07/2018

Ban hành: 26/07/2018
Hiệu lực: 01/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 59/2018/NQ-HĐND lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bảo hiểm

Nghị quyết 59/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không thiếu hụt Bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành ngày 20/07/2018

Ban hành: 20/07/2018
Hiệu lực: 31/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Y tế, Bảo hiểm

Quyết định 14/2018/QĐ-UBND năm 2018 lĩnh vực Y tế, Bảo hiểm về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương ban hành ngày 18/07/2018

Ban hành: 18/07/2018
Hiệu lực: 01/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 1416/TB-BHXH lĩnh vực Giáo dục, Bảo hiểm

Thông báo 1416/TB-BHXH năm 2018 lĩnh vực Giáo dục, Bảo hiểm về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 17/07/2018

Ban hành: 17/07/2018
Hiệu lực: 17/07/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 6