Cơ cấu tổ chức Tìm thấy 19 văn bản
N

Nghị định 54/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Nghị định 54/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương

Ban hành: 18/05/2020
Hiệu lực: 07/07/2020
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 29/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định 26/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Ngoại giao

Nghị định 29/2020/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 26/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Ban hành: 03/03/2020
Hiệu lực: 03/03/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 08/2020/NĐ-CP tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Nghị định này quy định về Thừa phát lại, tổ chức hành nghề của Thừa phát lại; thẩm quyền, phạm vi, thủ tục thực hiện công việc của Thừa phát lại; kiểm sát hoạt động của Thừa phát lại; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp và quản lý nhà nước về Thừa phát lại.

Ban hành: 08/01/2020
Hiệu lực: 24/02/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1558/QĐ-TTg kết quả bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quyết định 1558/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ban hành: 14/11/2018
Hiệu lực: 14/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 44/2018/QĐ-TTg về thành lập Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia

Quyết định 44/2018/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 08/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 1431/QĐ-TTg về việc đến năm 2021 giới hạn một số báo làm nhiệm vụ chính trị

Quyết định 1431/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 26/10/2018

Ban hành: 26/10/2018
Hiệu lực: 26/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Tổng cục Thuế

Quyết định 41/2018/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính.

Ban hành: 25/09/2018
Hiệu lực: 15/11/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 336/QĐ-UBQGCPĐT 2018 Quy chế hoạt động của UBQG về Chính phủ điện tử

Quyết định 336/QĐ-UBQGCPĐT do Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ban hành về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1072/QĐ-TTg 2018 thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Quyết định 1072/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg về chức năng, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường

Quyết định 34/2018/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Ban hành: 10/08/2018
Hiệu lực: 12/10/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2