Kế hoạch Tìm thấy 363 văn bản
K

Kế hoạch 4991/KH-BNV 2020 tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

Kế hoạch 4991/KH-BNV của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2020

Ban hành: 23/09/2020
Hiệu lực: 23/09/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 2013/KH-SGDĐT Hà Nội tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2020

Kế hoạch 2013/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2020 ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Ban hành: 25/06/2020
Hiệu lực: 25/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 123/KH-UBND Hà Nội duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo

Kế hoạch 123/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo của Thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/06/2020
Hiệu lực: 11/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 120/KH-UBND Hà Nội kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020

Kế hoạch 120/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng Thành phố Hà Nội năm 2020

Ban hành: 09/06/2020
Hiệu lực: 09/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 1823/KH-BHXH chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025

Kế hoạch 1823/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng từ năm 2020 đến năm 2025

Ban hành: 09/06/2020
Hiệu lực: 09/06/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 102/KH-UBND phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội năm 2020

Kế hoạch 102/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn Hà Nội năm 2020

Ban hành: 19/05/2020
Hiệu lực: 19/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 97/KH-UBND thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Kế hoạch 97/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Ban hành: 07/05/2020
Hiệu lực: 07/05/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 1221/KH-GDĐT-VP TP.HCM về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại

Kế hoạch 1221/KH-GDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại

Ban hành: 29/04/2020
Hiệu lực: 29/04/2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 240/KH-UBND lĩnh vực Y tế - sức khỏe

Kế hoạch 240/KH-UBND thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Đồng Tháp ban hành năm 2018

Ban hành: 07/11/2018
Hiệu lực: 07/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
K

Kế hoạch 4422/KH-UBND lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế

Kế hoạch 4422/KH-UBND về phòng, chống mù lòa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ban hành ngày 09/10/2018

Ban hành: 09/10/2018
Hiệu lực: 09/10/2018
Trạng thái: Chưa xác định
1 2 3 4 5 ... 37