Báo cáo Tìm thấy 3 văn bản
B

Báo cáo 35/BC-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính

Báo cáo 35/BC-UBND lĩnh vực Bộ máy hành chính về kết quả thực hiện công tác thanh tra quý I và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác quý II năm 2018 do tỉnh Hà Nam ban hành ngày 19/03/2018

Ban hành: 19/03/2018
Hiệu lực: 19/03/2018
Trạng thái: Chưa xác định
B

Báo cáo 1725/BC-VPCP lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

Báo cáo 1725/BC-VPCP về tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán Mậu tuất 2018 do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 20/02/2018

Ban hành: 20/02/2018
Hiệu lực: 20/02/2018
Trạng thái: Chưa xác định
B

Báo cáo 1141/BC-TTX do Thông tấn xã Việt Nam ban hành

Báo cáo 1141/BC-TTX năm 2013 thực hiện quy định về lao động và tiền lương; định mức kinh tế, lao động, kỹ thuật trong việc lập dự toán đối với công trình xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp trực thuộc do Thông tấn xã Việt Nam ban hành

Ban hành: 22/11/2013
Hiệu lực: 22/11/2013
Trạng thái: Chưa xác định
1 2 3