An ninh trật tự Tìm thấy 3 văn bản
C

Công điện 1038/CĐ-TTg 2018 về an toàn giao thông ngày 2/9 và năm học mới

Công điện 1038/CĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/09 và khai giảng năm học mới 2018-2019.

Ban hành: 13/08/2018
Hiệu lực: 13/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 3240/UBND-ĐT UNBD 2018 lĩnh vực an ninh trật tự

Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng.

Ban hành: 17/07/2018
Hiệu lực: 17/07/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 96/2016/NĐ-CP Chính phủ ban hành do Thủ tướng ký

Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Ban hành: 01/07/2016
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Còn hiệu lực