Quy chế Tìm thấy 2 văn bản
Q

Quy chế 79/QC-UBND-TAND lĩnh vực Bộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng

Quy chế 79/QC-UBND-TAND phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình trong việc giải quyết vụ án hành chính liên quan đến Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành ngày 10/09/2018

Ban hành: 10/09/2018
Hiệu lực: 10/09/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quy chế 01/QCPH-BCA-BXD lĩnh vực Xây dựng - Đô thị

Quy chế 01/QCPH-BCA-BXD về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình ban hành ngày 13/02/2018

Ban hành: 13/02/2018
Hiệu lực: 13/02/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực