Hành chính Tìm thấy 11 văn bản
Q

Quy định 05-QĐi/TW 2018 về kết nạp người vi phạm chính sách vào Đảng

Quy định 05-QĐi/TW do Ban Chấp hành Trung ương ban hành về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng.

Ban hành: 28/08/2018
Hiệu lực: 28/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 7674/VPCP-PL 2018 báo cáo kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL

Công văn 7674/VPCP-PL do Văn phòng Chính phủ ban hành về báo cáo công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Ban hành: 14/08/2018
Hiệu lực: 14/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 1010/QĐ-TTg năm 2018 về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn

Quyết định 1010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/08/2018 nội dung về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.

Ban hành: 10/08/2018
Hiệu lực: 10/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Chỉ thị 09/CT-UBND Bắc Ninh 2018 về cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Chỉ thị 09/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Ban hành: 09/08/2018
Hiệu lực: 09/08/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
Q

Quyết định 875/QĐ-TTg 2018 lĩnh vực hành chính

Quyết định 875/QĐ-TTg về việc cử Ủy viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Ban hành: 18/07/2018
Hiệu lực: 18/07/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
Q

Quyết định 803/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 28/05/2018

Quyết định 803/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Ban hành: 28/05/2018
Hiệu lực: 28/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 187/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 23/05/2018

Thông báo 187/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017

Ban hành: 23/05/2018
Hiệu lực: 23/05/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND do HĐND TP Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND về bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ban hành: 07/12/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ban hành ngày 15/05/2015 về kiểm soát thủ tục hành chính

Hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi ban hành ngày 15/05/2015.

Ban hành: 15/05/2015
Hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
K

Kế hoạch 336/KH-TTCP do Thanh tra Chính phủ ban hành

Kế hoạch 336/KH-TTCP rà soát thủ tục hành chính năm 2012 của Thanh tra Chính phủ do Thanh tra Chính phủ ban hành

Ban hành: 23/02/2012
Hiệu lực: 23/02/2012
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2