Nghị định Tìm thấy 670 văn bản
N

Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định 163/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Ban hành: 04/12/2018
Hiệu lực: 01/02/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 162/2018/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng không dân dụng

Nghị định 162/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Ban hành: 30/11/2018
Hiệu lực: 15/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 161/2018/NĐ-CP về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức

Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành: 29/11/2018
Hiệu lực: 15/01/2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 158/2018/NĐ-CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính năm 2018

Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 22/11/2018
Hiệu lực: 10/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 156/2018/NĐ-CP 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Nghị định 156/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 16/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Nghị định 157/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành về việc quy định mức lương tối thiếu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Ban hành: 16/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Y tế

Nghị định 155/2018/NĐ-CP về việc sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 154/2018/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm

Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định về kiểm tra chuyên ngành ban hành năm 2018

Ban hành: 09/11/2018
Hiệu lực: 09/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
N

Nghị định 149/2018/NĐ-CP về việc doanh nghiệp phải công khai việc đóng BHXH, BHYT

Nghị định 149/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 07/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
N

Nghị định 153/2018/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu với lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 đến 2021

Nghị định 153/2018/NĐ-CP về việc quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng do Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 07/11/2018
Hiệu lực: 24/12/2018
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 67