Biên chế là gì? Biên chế và hợp đồng khác nhau thế nào?

23:31 - 14/01/2019 Tin pháp luật
Tìm hiểu biên chế là gì, sự khác nhau giữa biên chế và hợp đồng. Vì sao mọi người muốn vào biên chế cho bằng được, vào biên chế mang lại lợi ích gì?

Khái niệm biên chế là gì

Dựa theo:
 
- Bộ Luật Lao Động 2012
- Luật Viên Chức 2010
- Luật Cán Bộ, Công Chức 2008
 
- Biên chế là một vị trí công việc được phục vụ (hành nghề) lâu dài trong cơ quan nhà nước được quốc hội, chính phủ, hoặc hội đồng nhân dân các cấp quyết định hoặc phê duyệt trong các nghị quyết về quy hoạch số lượng các chức danh trong bộ máy công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
 
Cán bộ trong các cơ quan nhà nước cũng là dạng công chức hoặc viên chức được bổ nhiệm bầu cử theo nhiệm kỳ một thời gian nhất định. Hết thời hạn bổ nhiệm/làm việc theo nhiệm kỳ hoặc bị miễn nhiễm/bãi nhiệm chức vụ, cán bộ đó sẽ trở lại vị trí công chức hoặc viên chức bình thường.
 
Công chức, viên chức làm việc dưới sự lãnh đạo của Đảng và điều chỉnh bởi Luật cán bộ công chức, Luật viên chức.
 
Biên chế là gì? Biên chế và hợp đồng khác nhau thế nào?
Những điều cần biết về biên chế (Ảnh minh họa)

Khái niệm hợp đồng

 
- Hợp đồng ở đây được hiểu là hợp đồng lao động. Người làm việc theo hợp đồng lao động được quản lý bởi chủ sở hữu, người đại diện pháp luật hoặc người quản lý doanh nghiệp, và được điều chỉnh bởi Bộ luật lao động.
 
Trong các cơ quan nhà nước cũng có hợp đồng tạm thời (ngắn hạn) trong một số vị trí đặc thù để hỗ trợ giải quyết các công việc tồn đọng tạm thời hoặc chờ cấp thẩm quyền biên chế vị trí chức danh đang thiếu.
 
VD: Nhân viên hợp đồng của bộ phận địa chính cấp xã. Sau thời hạn hợp đồng, nhân viên này hoặc được cho nghỉ việc, hoặc được cơ quan đó biên chế vào vị trí được cấp thẩm quyền phê duyệt thêm.
 
Hợp đồng làm việc gồm hợp đồng ngắn hạn: có thể là hợp đồng thời vụ, hợp đồng khoán việc, hợp đồng xác định thời hạn từ 3 tháng đến 36 tháng và hợp đồng dài hạn gọi là hợp đồng không xác định thời hạn.
 

Biên chế khác hợp đồng như thế nào?

 
Sự khác nhau giữa biên chế (BC) và hợp đồng (HĐ) thể hiện rõ rệt ở các cơ quan thuộc hệ thống quản lý Nhà nước.
 
- Nhân viên hợp đồng NVHĐ được ký hợp đồng LĐ và chỉ hưởng hoàn toàn chế độ đãi ngộ theo hợp đồng đó, các chế độ đãi ngộ khác cơ quan có thể dành cho bạn nhưng không thuộc dạng bắt buộc
 
Nhân viên biên chế NVBC là người đã thi công chức (viên chức) vào 1 cơ quan (thời gian thử thách sau khi thi đỗ thường là 1 năm) và trở thành CBCNV thuộc BC của cơ quan đó, họ được hưởng đầy đủ các quyền lợi và cả các chế độ đãi ngộ mà NVHĐ có thể không được hưởng.
 
Ví Dụ:
 
Được tăng lương theo thâm niên công tác tùy theo bằng cấp và trình độ (trình độ ĐH 3 năm tăng 1 bậc lương)
Được thi chuyển ngạch bậc lương
Hưởng đầy đủ thu nhập tăng thêm (ABC) (HĐ có thể chỉ được 50%)
Được cử đi học, đi đào tạo bằng các nguồn kinh phí của Nhà nước.
 

Xem thêm các tin liên quan:

>> Người bị tinh giản biên chế được 3 tháng lương hỗ trợ

>> Tinh giảm biên chế và các trường hợp tinh giản biên chế?

ThanhNT
Chia sẻ