Văn phòng Chính phủ Tìm thấy 192 văn bản
T

Thông báo 391/TB-VPCP lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường

Thông báo 391/TB-VPCP ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khi thị sát và chỉ đạo ứng phó lũ lụt ở Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 05/10/2018

Ban hành: 05/10/2018
Hiệu lực: 05/10/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 389/TB-VPCP lĩnh vực Doanh nghiệp

Thông báo 389/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về chấm dứt Hợp đồng liên doanh trước thời hạn và chấm dứt hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Khảo sát địa vật lý PTSC - CGGV do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 04/10/2018

Ban hành: 04/10/2018
Hiệu lực: 04/10/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 388/TB-VPCP lĩnh vực Bộ máy hành chính

Thông báo 388/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Ban Tổ chức lễ tang tại cuộc họp phân công tổ chức, phục vụ lễ tang đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 03/10/2018

Ban hành: 03/10/2018
Hiệu lực: 03/10/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 385/TB-VPCP lĩnh vực Doanh nghiệp

Thông báo 385/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp thứ sáu Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 02/10/2018

Ban hành: 02/10/2018
Hiệu lực: 02/10/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 383/TB-VPCP lĩnh vực Bộ máy hành chính

Thông báo 383/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 382/TB-VPCP lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin

Thông báo 382/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình hoạt động và định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông trong thời gian tới do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 01/10/2018

Ban hành: 01/10/2018
Hiệu lực: 01/10/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 379/TB-VPCP lĩnh vực Bộ máy hành chính, Công nghệ thông tin

Thông báo 379/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban tại phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 27/09/2018

Ban hành: 27/09/2018
Hiệu lực: 27/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 370/TB-VPCP lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Thông báo 370/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 24/09/2018

Ban hành: 24/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 370/TB-VPCP lĩnh vực Giao thông - Vận tải

Thông báo 370/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về triển khai Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 24/09/2018

Ban hành: 24/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 371/TB-VPCP lĩnh vực Bộ máy hành chính

Thông báo 371/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 24/09/2018

Ban hành: 24/09/2018
Hiệu lực: 24/09/2018
Trạng thái: Chưa xác định
1 2 3 4 5 ... 20