Văn phòng Chính phủ Tìm thấy 207 văn bản
C

Công văn 11497/VPCP-CN 2018 thẩm định việc mở Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn

Công văn 11497/VPCP-CN về thẩm định việc mở Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 26/11/2018
Hiệu lực: 26/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông tư 01/2018/TT-VPCP lĩnh vực Thủ tục hành chính

Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 23/11/2018
Hiệu lực: 06/01/2019
Trạng thái: Chưa có hiệu lực
T

Thông báo 435/TB-VPCP về khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông khu vực miền Trung 2018

Thông báo 435/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về khắc phục sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông ở khu vực miền Trung do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 21/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 436/TB-VPCP 2018 kết luận của Phó Thủ tướng về xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm

Thông báo 436/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về xây dựng hệ thống thông tin an toàn thực phẩm do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 21/11/2018
Hiệu lực: 21/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 433/TB-VPCP kết luận Phó Thủ tướng về C/O xăng dầu nhập khẩu 2018

Thông báo 433/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ xử lý vướng mắc về C/O xăng dầu nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 20/11/2018
Hiệu lực: 20/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
T

Thông báo 430/TB-VPCP xử lý vướng mắc dự án xây dựng giao thông theo hợp đồng BOT

Thông báo 430/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi họp Thường trực Chính phủ về xử lý vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 13/11/2018
Hiệu lực: 13/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
C

Công văn 10968/VPCP-CN điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030

Công văn 10968/VPCP-CN về điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
T

Thông báo 428/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng và Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội tại cuộc họp

Thông báo 428/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội tại cuộc họp lần thứ nhất của Tiểu ban do Văn phòng Chính phủ ban hành năm 2018

Ban hành: 12/11/2018
Hiệu lực: 12/11/2018
Trạng thái: Chưa xác định
C

Công văn 10625/VPCP-NC về tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép

Công văn 10625/VPCP-NC về tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 02/11/2018

Ban hành: 02/11/2018
Hiệu lực: 02/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
C

Công văn 10605/VPCP-KGVX lĩnh vực Lao động - tiền lương

Công văn 10605/VPCP-KGVX 2018 về việc xây dựng văn bản thay thế Quyết định 52/2013/QĐ-TTg quy định chế độ trợ cấp với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ban hành: 01/11/2018
Hiệu lực: 01/11/2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
1 2 3 4 5 ... 21